Kentsel dönüşüm KDV oranı 2021!

Kentsel dönüşüm KDV oranı 2021!3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2021 yılında uygulanacak kentsel dönüşüm KDV oranı belli oldu. İşte kentsel dönüşüm KDV oranı 2021...


Kentsel dönüşüm KDV oranı 2021!
3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, KDV oranlarının tespit edildiği Kararnameye, “6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri kapsamında taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katma kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri” şeklinde bir ibare eklendi.

Ülkemizde 6.7 milyon riskli yapının dönüştürülmesi için çalışmalar tamamlanıyor. Vatandaş, müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırıp mevcut alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde KDV indirimi yapılacak.

Kentsel dönüşüm KDV oranı 2021!

Kentsel dönüşüm KDV oranı 2021

Düzenleme kapsamında kentsel dönüşüm KDV oranı 2021 belli oldu. 3470 sayılı Cumhurbalkanı kararı ile “6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri kapsamında taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında inaş edilecek konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerindeki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e düştü.

2021 yılında hayata geçirilen kentsel dönüşümle riskli yapılarda bedel karşılığı evlerini yeniletmek isteyen arsa sahipleri açısından ve yükleniciler açısından çok önemli bir dönem başlamış ve maliyetler yüzde 17 oranında düştü.

Kentsel dönüşüm KDV oranı 2021!

Kentsel dönüşüm KDV istisnası

Riskli bina inşaatlarını kendi yaptıran riskli yapı kat maliklerine söz konusu düzenlemeye göre inşaat taahhüt işi yapan müteahhitler, bu işleriyle ilgili olarak yaptıkları malzeme alımları ve taşeron hizmetleri nedeniyle yüklenip indirim konusu yapamadıkları KDV’leri, indirimli orana tabi işlemler kapsamında yılı içinde mahsuben, yılı geçtikten sonra ise nakden ve/veya mahsuben iade olarak isteyebilecekler.

Kentsel dönüşüm KDV oranı 2021!

Kentsel dönüşüm KDV indirimi 

Kentsel dönüşüm KDV indirimi şartları şu şekilde:
- Riskli yapı, 6306 sayılı Kanun kapsamında olacak,

- Bu yapı için bir dönüşüm projesi bulunacak,

- Yeni inşaat alanı, riskli yapının mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olacak,

- İnşaat taahhüt hizmetleri bu alanlarda inşa edilecek konutlara yönelik olacak.

Evini kendi dönüştürene KDV indirimi!

Kentsel dönüşüm KDV indiriminden kimler yararlanacak?