07 / 07 / 2022

Kentsel dönüşüm KDV iadesi!

Kentsel dönüşüm KDV iadesi!

Kentsel dönüşümde inşaatlarda 150 m2 altındaki konutların ev arsa birim metrekare değeri 499 TL altında konutların satışında KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanıyor. Peki, kentsel dönüşüm KDV iadesi ne zaman yapılır?Kentsel dönüşüm KDV iadesi!

Kentsel dönüşümde yapılan inşaatlarda üretilen 150 m2 altındaki konutların ev arsa birim metrekare değeri 499 TL altında konutların satışında KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanıyor.


Örneğin, ruhsat tarihi 10/01/2013  olan;  İstanbul  /..... semtinde yapılan 1.sınıf 150 m2 altındaki konut inşaatının  arsa metrekare değeri 499 TL ise; buradaki konutların satışında KDV % 1 oluyor.


Peki, kentsel dönüşüm KDV iadesi ne zaman ve hangi şartlar altında yapılıyor?


Bilindiği üzere firmalar bütün mal ve hizmetleri %18 KDV ile alıyor, konutlar yüzde 1 KDV ile satıyor. Kentsel dönüşüm KDV iadesi ancak projenin tamamlanıp faturaları alıcıya kesilmesinden sonra söz konusu oluyor. 


Kentsel dönüşüm vergi istisnaları:

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesi uyarınca alınan noter harçları.


Harçlar Kanununun 57 nci maddesi (4 sayılı tarife) uyarınca alınan tapu ve kadastro harçları.


26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 uncu, 80 inci, 84 üncü ve Ek 1 inci maddesi uyarınca belediyelerce alınan harçlar.


1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisine tâbi kâğıtlar sebebiyle alınan damga vergisi.


8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca alınan veraset ve intikal vergisi.


Kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler; Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı, 87 nci, 88 inci ve 97 nci maddeleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci ve 23 üncü maddeleri uyarınca alınan her türlü ücret ve riskli olarak tespit edilen binaya ilişkin olarak 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği uyarınca alınanlar da dahil olmak üzere, belediye meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret.


Kullandırılacak kredilerden dolayı lehe alınacak paralar sebebiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca alınması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi.Taşınmaz satışlarında kdv oranları!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com