Kentsel dönüşüm kira yardımı 2019'da ne kadar olacak?

Kentsel dönüşüm kira yardımı 2019'da ne kadar olacak? Kentsel dönüşüm kira yardımı 2019'da ne kadar olacak?

Kentsel dönüşüm kapsamında anlaşma sağlanarak tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına veya işyeri sahiplerine Bakanlık tarafından çeşitli yardımlar yapılıyor. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı 2019'da ne kadar olacak?Riskli olan yapıların yıkılması işlemi için öncelikle malikler ile anlaşma sağlanması oluyor. Anlaşma yapılarak tahliye edilen maliklere, kiracılara Bakanlık tarafından belli bir oranlarda kira yardımı yapılıyor. 

Kentsel dönüşüm kira yardımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ ne başvuru yapılabiliyor. Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte  kentsel dönüşüm kira yardımı hakkında düzenlemeler yapıldı. 

Kanun kapsamında kentsel dönüşüm şartları yeniden belirlendi ve kentsel dönüşüm kira yardımının kapsamı genişletildi. Peki, yapılan düzenlemeler ile birlikte kira yardımının şartları neler oldu?

Kira yardımı şartları 2019...

1-) Kanun gereğince anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı gerçekleştirilecek. 

2-) Kentsel dönüşümde mülkiyetini belgeleyemeyen vatandaşlara kira yardımı ve kredi kullanım hakkı sağlanacak.

3-) Uygulamanın gerektirmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilenler dışında olup Kanun kapsamındaki yapıları kullanmakta olan kişilere de geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı verilecek. 

4-) Bu kişiler ile yapılacak olan anlaşmanın, bunlara yardım yapılmasının, enkaz bedeli ödenmesinin ve bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesinin usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Kentsel dönüşüm kira yardımı 2019'da ne kadar olacak?

2018 yılına ait kentsel dönüşüm kira yardımı fiyatları 29 Ocak'ta belli olmuştu. 2019 yılında uygulanacak kentsel dönüşüm kira yardımının da yine ay sonunda açıklanması bekleniyor.

2018 kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadardı?


Kira yardımında şartlar değişecek!

Kentsel dönüşümde kira yardımı almanın şartları!

Hangi ilde ne kadar kentsel dönüşüm kira yardımı alınır?

Öznur YASLI İKİER/Emlakkulisi.com