Kentsel dönüşüm kira yardımı almak için gerekli evraklar!

Kentsel dönüşüm kira yardımı almak için gerekli evraklar!Kentsel dönüşümde riskli olarak tespit edilen bir yapının anlaşma yolu ile tahliye edilmesi halinde hak sahipleri bazı finansal desteklerden faydalanabiliyor. İşte kentsel dönüşüm kira yardımı almak için gerekli evraklar..


Kentsel dönüşüm kira yardımı almak için gerekli evraklar!

Kentsel dönüşümde riskli olarak tespit edilen bir yapının anlaşma yolu ile tahliye edilmesi halinde hak sahipleri bazı finansal desteklerden faydalanabiliyor.


Yapılan yardımlardan biri olan kira yardımını almak için bazı koşulları taşıyor olmak gerekiyor.


2015 yılında yapılan değişikliklere göre, artık riskli binada ikamet şartı aranıyor. Kira yardımı başvurusunda bulunmak için hak sahiplerinin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda oturuyor olması gerekiyor. 


Kra yardımı ikamet şartı için hak sahiplerinden fatura alınıyor. İstenen son üç aya ait faturaların, riskli yapıyı tahliye tarihinden üç ay öncesini kapsaması gerekiyor.


Bu koşulları taşıyan kimseler bir dilekçe ve gerekli belgeler ile kira yardımına başvuruda bulunabiliyor. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı almak için gerekli evraklar nelerdir?


1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2- Konut veya işyerinin tapu senedi 

3- Riskli bina tespit raporu inceleme formu 

4- Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği 


Kentsel dönüşüm kira yardımı dilekçesi örneği:


......... ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE 


Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …………………. yapı kimlik numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum. 


Riskli binamı …./…./201… tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. 

 

Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim. 

 

Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda; 


Gereğini arz ederim. 

 

 ……/…./2015 

 Adı Soyadı - İmza 

 

İletişim Bilgileri 

Adres : 

Telefon : 

Banka Hesap Numarası (IBAN) : 

 

EKLER: 

-

Kentsel dönüşüm kira yardımı kaç lira?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com