Kentsel dönüşüm kira yardımı kaç lira?

Kentsel dönüşüm kira yardımı kaç lira?Kentsel dönüşümde riskli binasını anlaşma yolu ila tahliye eden hak sahipleri, Bakanlık tarafından sunulan finansal desteklerden yararlanabiliyor. Peki, 2015 yılı kentsel dönüşüm kira yardımı kaç lira?


Kentsel dönüşüm kira yardımı kaç lira?

Kentsel dönüşümde riskli binasını anlaşma yolu ila tahliye eden hak sahipleri, Bakanlık tarafından sunulan finansal desteklerden yararlanabiliyor.


Kentsel dönüşümde önceden riskli binadaki bağımsız bölüme sahip olmak yeterli iken, artık ikamet şartı aranıyor. Kira yardımı başvurusunda bulunmak için hak sahiplerinin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda oturuyor olması gerekiyor. 


Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda hak sahiplerinden alınması gereken son üç aya ait fatura, riskli yapıyı tahliye tarihinden üç ay öncesini kapsıyor.


Kentsel dönüşüm kira yardımı 18 ay boyunca, aydan aya ödenecek. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı kaç lira?


Kentsel dönüşüm kira yardımı 2015 tarihi itibarıyla 735 TL oldu. 


Kira yardımı başvuruları:

1.Ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek) 


2.Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 


3.Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi 


Tapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını gösterir olmalı ) veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı) 


4. Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü) 


5. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) 


6. Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap) 


Vekâletname ile başvuru yapılacak ise; 

1. Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması


2. Vekaletname aslı ve fotokopisi


3. Vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi


Kentsel dönüşüm kira yardımı geri ödemesi var mı?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com