07 / 08 / 2022

Kentsel dönüşüm kira yardımı kimlere verilir?

Kentsel dönüşüm kira yardımı kimlere verilir?

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ev veya işyeri yıkılan kimseler, devletin sağladığı finansal desteklerden yararlanabiliyor. Kira yardımı da, bu destekler arasında yer alıyor. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı kimlere verilir? işte yanıtı..Kentsel dönüşüm kira yardımı kimlere verilir?

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ev veya işyeri yıkılan kimseler, devletin sağladığı finansal desteklerden yararlanabiliyor. Kira yardımı da, bu destekler arasında yer alıyor.

18 ay boyunca aydan aya ödenen kentsel dönüşüm kira yardımı  2015 tarihi itibarıyla 735 TL oldu. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı kimlere verilir?


Kimlere kentsel dönüşüm kira yardımı verilir?

Kentsel dönüşüm kira yardımı, riskli binasını anlaşma yolu ile tahliye eden kimselere veriliyor. Kira yardımına başvuru yapan kimselerden ikamet şartı da isteniyor.


Yardım, riskli binada ikamet eden kimselere veriliyor. İkamet şartı, faturalar ile ispatlanıyor.  Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda hak sahiplerinden alınması gereken son üç aya ait fatura, riskli yapıyı tahliye tarihinden üç ay öncesini kapsıyor.


Hak sahipleri; kira yardımı için bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapabiliyor. 


Kira yardımı başvuruları gerekli belgeler:

1.Ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek) 


2.Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 


3.Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi 


Tapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını gösterir olmalı ) veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı) 


4. Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü) 


5. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) 


6. Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap) 


Vekâletname ile başvuru yapılacak ise; 

1. Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması


2. Vekaletname aslı ve fotokopisi


3. Vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisiKentsel dönüşüm başvurusu nereye yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com