04 / 07 / 2022

Kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır?

Kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır?

Kentsel dönüşüm yasası kapsamında evleri yıkılanlara bakanlık tarafından 18 ay kira yardımı yapılıyor. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı şartları neler?Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm yasası kapsamında riskli binalarda oturanlara 18 ay boyunca kira yardımı yapıyor. Kentsel dönüşüm kira yardımı il il farklılık gösteriyor. 2019 yılı için en düşük kira yardımı 715 TL iken en yüksek kira yardımı 1.150 TL olarak belirlendi. 

Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmek için ilk şart ikametgahtır. İkamet edilen bağımsız bölümün kira yardımı süresi 18 aydır. Kira yardımı alabilmek için daha önce kredi kullanmamış olmak gerekiyor. Dönüşüm projelerine özel olarak kişiler kira yardımı ile birlikte kredi yardımı alamaz. 

KİRA YARDIMI BAŞVURU BELGELERİ 

1- Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
2- Başvuru sahibinin başvuruda bulunması için doldurması gereken başvuru dilekçesi
3-Yapının riskli olduğunu belgeleyen rapor ve yıkım formu
4-Hak sahibi kişinin ya da vekilinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunduğuna dair hesap cüzdanı fotokopisi
5-Güncel tapu kaydı ya da tapu belgesi zorunludur.
6-Başvuru sahibi adına herhangi bir fatura belgelenmelidir. Faturanın son üç aylık süreçte olması gerekiyor. 

Başvur belgelerini eksiksiz olarak tamamlayan kişiler kira yardımı başvurularını riskli yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe/Belediyeye yapıyor. Ayrıca, vekaletname ile yapılan başvuruların geçerli olması için kira yardımına dair yetkili olduğu ibaresinin vekaletname üzerinde bulunması gerekir. Vekil kişi vekaletname ile birlikte kimlik belgesi aslı ve fotokopisini yanında bulundurmalıdır.

Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı anlattı!