Kiracılar için kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır?

Kiracılar için kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır?

Anlaşma ile tahliye edilen binaların maliklerine, kiracılarına devlet bazı yardımlarda bulunuyor. Peki, kiracılar için kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır?


Kiracılar için kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır?

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında kira yardımı ödemesi yapılan malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi gerçek veya tüzel kişiler oluyor. Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan  binaların maliklerine, kiracılara ve yıkılan riskli bina da işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da bankalardan kullanılacak krediler için faiz desteği yapılabiliyor. 


Kentsel dönüşüm kira yardımı bedelleri Çevre ve Şehircilik tarafından her yıl yeniden belirleniyor. Kira bedelleri her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun, tüketici fiyatları endeksi oranına göre güncelleniyor. 


Kentsel dönüşüm kapsamında olan dairenin kiracısına bir seferlik taşınma yardımı sağlanıyor. Taşınma masrafları dikkate alınarak verilen bu yardım, başvuru dilekçesi sonrasında alınabiliyor. 


Kentsel dönüşüm taşınma yardımı için gerekli belgeler:

Konut Kiracıları İçin..

1.      Ek-2 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek) 

2.      Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 

3.      Riskli binada oturduğunu gösterir; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) veya son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; kiracının adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı) 

4.      Yeni Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) 

5.      Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi 

6.      Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap) 


İş Yeri Kiracıları İçin..

1.     Ek-3 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek) 

2.      Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 

3.      Riskli Bina Adresine Ait Vergi Levhası 

4.      Yeni Taşınılan Adrese Ait Vergi Levhası 

5.      Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi 

6.   Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)


Kentsel dönüşümde kiracının tahliyesi!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com