Kentsel dönüşümde kiracının tahliyesi!

Kentsel dönüşümde kiracının tahliyesi!

Kiracının binadan çıkmaya itiraz etme hakkı kesinlikle bulunmuyor. Kiracılar kontratlarının olduğunu söylese bile tahliyeyi engelleyemiyor. İşte, kentsel dönüşümde kiracının tahliyesi!


Kentsel dönüşümde kiracının tahliyesi!

Bir yapı veya alan başvuru yapıldıktan sonra riskli olarak kabul edilirse o yapıda veya alanda kiracı olan kişilerin kira kontratı devam ediyor olsa bile, riskli alan ilan edildikten sonra kira kontratı sona eriyor. 


Kiracının binadan çıkmaya itiraz etme hakkı kesinlikle bulunmuyor. Kiracılar kontratlarının olduğunu söylese bile tahliyeyi engelleyemiyor.


Ayrıca kiracı, kira kontratı döneminin bitimine geçecek kadar dönem için malikten herhangi bir maddi talepte bulunamıyor. Riskli bina olarak kabul edilen yapılara sadece maliklerin itirazı söz konusu olduğu için yıkıma itiraz konusunda da kiracılara söz hakkı düşmüyor. 


Kentsel dönüşüm uygulamalarında kiracıların da kira yardımından faydalanma durumları söz konusu. Kira yardımı yapılırken taşınma masrafları düşünülerek taşınma yardımı yapılıyor. Peki, kentsel dönüşümde kiracının tahliyesi nasıl olur?


Kiracının tahliyesi...

Kentsel dönüşüm sürecinde maliklere verilmesi gereken süreler 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince, binada oturanların kendilerine ikamet edecekleri yeni bir yer bularak taşınmaları amacıyla verilmekte olup, söz konusu süreler binada oturan kiracılar için de geçerli oluyor. 


Kanun hükümlerine göre, riskli binaların sicilinde bulunan aynî ve şahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh (mesela ipotek hakkı), riskli bina yıktırıldıktan sonra hisseler üzerinde devam ediyor.  Bu yüzden, üzerinde ipotek olması riskli binanın yıktırılmasına engel olmuyor. 


Kiracı kentsel dönüşüm yardımı alabilir mi?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com