06 / 12 / 2023

Kentsel dönüşümde gayrimenkul sertifikası modeli geliştirilecek!

Kentsel dönüşümde gayrimenkul sertifikası modeli geliştirilecek!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Onuncu Kalkınma Planı'nda Belirlenen Öncelikli Dönüşüm Programları 3. Basın Toplantısı kapsamında yaptığı konuşmaya göre kentsel dönüşümde gayrimenkul sertifikası modeli geliştirileceğinden de bahsetti.Başbakan Ahmet Davutoğlu, Onuncu Kalkınma Planı'nda Belirlenen Öncelikli Dönüşüm Programları 3. Basın Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Kentsel dönüşüm alanlarında hakların devredilmesine imkan sağlayacak şekilde gayrimenkul sertifikası modeli geliştireceğiz. Bu da devrim mahiyetinde bir adım. Bu yolla imar değişikliği esnasında değer kaybına uğrayan bir yerden veya kamulaştırmalarda başka bir alana, bu gayrimenkul değerin menkul değer haline dönüştürülerek aktarılması ve disiplinize edilmesi.'' dedi.


Konut edinmek isteyenlere devlet desteği


Başbakan Davutoğlu, konut edinmek isteyenlere yüzde 15'lik devlet desteği sağlanacağını, bunun kademeli olacağını belirterek, "Birisi derse ki ben dördüncü yılda, üçüncü yılda evi almak istiyorum, 4 ve 3. yıllar için kademelendirilmiş bir teşvik uygulaması olacak. 5 yıl için yüzde 15 ise, diyelim ki 4 yıl için yüzde 12, 3 yıl için yüzde 10 gibi kademelendirilmiş bir şekilde düzenleme getireceğiz" dedi. 


Davutoğlu, son faiz indiriminin doğru bir karar, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın dün yaptığı açıklamanın da doğru yönde atılan bir adım olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde, haftalarda bu yapılacak toplantılarla faiz oranlarının daha aşağı bir trende doğru yönelmesi beklentisi hepimiz için söz konusudur, bu yönde bir karar alınacağı düşüncesindeyim" dedi.


Başbakan Ahmet Davutoğlu, açıkladıkları 8. programın, ekonomide verimlilik düzeyini, rekabet gücünü ve kamu gelirlerini artırmayı sağlayacağını belirterek, "Bu programla hedef dönemde gayrisafi yurt içi hasılaya, kayıt dışı ekonominin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2018 yılı sonunda yüzde 21,5'e, tarım dışı sektörlerde kayıt dışı çalışanların toplam istihdam içindeki oranını da yüzde 17'ye düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.


Ankara Palas'ta, Yapısal Dönüşüm 10. Kalkınma Planı'na ilişkin basın toplantısında yaptığı konuşmada, yurt dışı misyonlardaki ihtisas birimlerinin gözden geçirileceğini ve söz konusu birimlere yapılan atamaların liyakat esasına dayalı olmasının sağlanacağını belirtti.


Başbakan Davutoğlu, Türkiye'nin acil ve insani yardım kapasitesinin gözden geçirilip güçlendirileceğini bildirdi. 


Kayıt dışı Ekonominin Azaltılması Programı'nın da makro ekonomi alanında yapılacak reformları içerdiğini ifade eden Davutoğlu, "Bu, kayıt dışı ekonomiyi azaltmamız bizim için stratejik bir hedeftir. Ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makro ekonomik unsurun iyileştirilmesi son derece önemlidir" diye konuştu.


Başbakan Davutoğlu, "Bu program, ayrıca ekonomide verimlilik düzeyini, rekabet gücünü ve kamu gelirlerini artırmamızı sağlayacak. Bu programla hedef dönemde gayrisafi yurt içi hasılaya, kayıt dışı ekonominin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2018 yılı sonunda yüzde 21,5'e, tarım dışı sektörlerde kayıt dışı çalışanların toplam istihdam içindeki oranını da yüzde 17'ye düşürmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.


Bu programda 62 eylemin bulunduğunu aktaran Davutoğlu, kayıt dışılığın ekonominin boyutunun ölçülerek, kayıt dışılığın yol açtığı etkilerin araştırılacağını, bu anlamda önce bir envanter çalışması yapılacağını söyledi.


-"Gümrük kapıları ve gümrükler modernize edilerek yenilenecek"


Vergilendirme kapasitesini ölçen yöntemler geliştirileceğini, kayıt dışılığın istihdamın boyutunun analiz edileceğini, yol açtığı sorunların giderileceğini belirten Davutoğlu, vergiye gönüllü uyumu etkileyen faktörlerin analiz edileceğini ve mükelleflerin vergiye uyum seviyelerini artırıcı uygulamaların hayata geçirileceğini dile getirdi.


Başbakan Davutoğlu, mükelleflerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin defter ve interaktif yazılımların hazırlanacağını, vergi tahsilatını ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla belirli yerlere ödeme terminalleri kurulacağını anlatan Davutoğlu, petrol ve LPG lisans sahipleriyle ilgili düzenlemeler yapılacağını, akaryakıt satış bilgilerini anlık olarak takip edebilecek merkezi bir sistemin hayata geçirileceğini belirtti.


Akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan kara ve deniz araçlarıyla ilgili bir takip sisteminin kurulacağını ifade eden Davutoğlu, gümrük kapıları ve gümrüklerin modernize edilerek yenileneceğini söyledi.


Dahili işleme rejiminin gözden geçirileceğini ve kontrol süreçlerinin daha etkin hale getirileceğini vurgulayan Davutoğlu, "Vergi ve sosyal güvenlik bilincini geliştirmek amacıyla görsel medyada yer alan programlardan faydalanacağız. Kayıt dışılıkla mücadelede kurumlar arası veri paylaşımı kapasitesini artıracağız" dedi.


Davutoğlu, bu 8 alanda son derece detaylı planlanmış, önemli bir dönüşüm perspektifi veren ve bunu uygulamalı alanlarda da ortaya koyan bir çerçeve çizildiğini belirterek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha detaylı bir açıklamayla kamuoyunu bilgilendireceğini aktardı.


Bu 25 öncelikli dönüşüm programının, reel ekonomide, makro ekonomik alanda, insan ve sosyal boyutlu kalkınma çerçevesinde yeni bir dönemin başlangıcı olan unsurlar barındırdığını dile getiren Davutoğlu, bunun kamuoyuyla paylaşılması, uluslararası alanda yatırımcıları teşvik edecek şekilde bu yeni imkanların sunulması için de başlı başına bir iletişim ekibi kurulduğunu kaydetti.


-"Takvimlendirilmiş bir eylem planı ortaya koyacağız"


Başbakan Davutoğlu, yerelde ve uluslararası alanda, önümüzdeki aylarda bir kampanya şeklinde çalışmaların yürütüleceğini belirterek, şöyle devam etti:


"Nisan ayı sonu gibi ilk uygulama planlarını sizlerle paylaşacağız. Her 3 ayda bir topluma yaptığımız taahhütler çerçevesinde hangi adımlar atıldı bunun hesabını vereceğiz. Seçimler sonrasında hiçbir dakika bile vakit kaybetmeden, 7 Haziran seçim, 8 Haziran'da bunları muhtevi bir acil eylem planı, orta vadeli eylem planıyla 2018 sonuna kadar uygulayacağımız bütün politikaları, dönüşüm programlarını, reform programlarını kamuoyumuzla paylaşacağız. Gerekirse çok köklü reform gereken alanları, yapısal reform gereken alanları tespit edip şimdiden gerek seçime kadar olan çalışmalar anlamında kamuoyuyla paylaşım ama daha önemlisi de daha sonraki dönemde de atacağımız adımlar konusunda takvimlendirilmiş bir eylem planı ortaya koyacağız."


Türkiye'de artık hiç bir şeyin geçici, konjonktürel seçime ayarla ya da belli dönemlerde popülist gayelerle yapılmadığına dikkati çeken Davutoğlu, yapısal reformlar gerektirdiğinde en cesur kararlı adımları atmaya hazır olduklarını söyledi.


Başbakan Davutoğlu, 60. hükümet kurulduğunda vurguladığı atılımın, ikinci atılım döneminin bu 25 programla birlikte çerçeve kazandığını belirtti.


Birinci büyük hamlenin, Başbakanlığı döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatıldığını anımsatan Davutoğlu, bu birikim ve tecrübe üzerinde şimdi ikinci büyük atılım dönemini de bu şekilde başlattıklarını vurguladı.


Davutoğlu, kısa vadeli, orta vadeli uygulamalara bürokratik, siyasi düzeyde ve kendisinin de katılacağı basın toplantılarıyla devam edeceklerini sözlerine ekledi.AA

Geri Dön