Kentsel dönüşümde üst belge şartı kalktı!

Kentsel dönüşümde üst belge şartı kalktı! Kentsel dönüşümde üst belge şartı kalktı!

Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarında yürütülecek kentsel dönüşüm projelerinde görev alacak müteahhitler için aranan üst belge şartı kaldırıldı.Cumhurbaşkanı kararı kapsamında riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarında yürütülecek projelerin yapım işinde görev yapacak müteahhitlere getirilen "üst belge gurubunda bulunma" şartıyla ilgili hüküm, yürürlükten kaldırıldı.

Dünya'da yer alan habere göre; Resmi Gazete'de yayımlanan 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesiyle ilgili kanunun uygulama yönetmeliğini değiştiren yönetmeliğe göre, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen riskli alan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tespit edilen rezerv yapı alanı ve riskli yapıların bulunduğu uygulama alanlarında görev yapacak müteahhitlerle ilgili kriteri içeren hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılan 13. maddesinin 7. fıkrası hükmü; söz konusu uygulama alanlarında görev alacak müteahhitlerin, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmeliğin 14. maddesinde yer alan yetki belgesi gruplarına göre bir üst belge grubunda olması şartı aranıyordu.

İlgili fıkra ayrıca, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca, geçici grup yetki belgesi numarası verilen müteahhitlerin yasa kapsamında kendilerine ait yapıları yapabilmeleriyle ilgili hükmü de kapsıyordu.

Kentsel dönüşümde ilçe belediyelerine destek veriyoruz!