KEY ödemeleri 2015!

KEY ödemeleri 2015! KEY ödemeleri 2015!

KEY ödemeleri 3320 sayılı kanun gereğince memur ve işçiler ile bunların emeklilerine yapılıyor. KEY listesi, en son 29 Eylül 2014 tarihinde açıklanmıştı. Peki, Yeni KEY ödemeleri 2015 açıklandı mı?KEY ödemeleri 2015!

KEY ödemeleri 3320 sayılı kanun gereğince memur ve işçiler ile bunların emeklilerine yapılıyor. Konut Edindirme Yardımı olan KEY listesi, en son 29 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Henüz KEY ödemeleri 2015 açıklanmadı.


Konut Edindirme Yardımlarından ancak bir defa yararlanılabiliyor. KEY yardımı alan bir kimse ikinci kez KEY yardımı alamıyor. 


KEY yardımının süresi 180 ay olup; Yardımdan yararlanma şartlarını kaybedenlere, yardım yapılması durduruluyor.


Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’na göre almakta bulunan Devlet Memurları ile diğer kamu görevlilerine kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda çalışanlara ve T.C. Emekli Sandığından Emekli adi malüllük ve vazife malüllüğü aylığı almakta olanların kendilerine,


(10) ve (10)’dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilere,


506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanun’un geçici 20. maddesine tabi ve 991 sayılı kanun ve Sosyal sigortalar Kurumuna devredilen sandıklar mevzuatına göre yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış bulunanlara,


Bu Kanun’da belirtilen esas ve usuller dahilinde “Konut Edindirme Yardımı” yapılıyor. 


KEY listesinde hak sahipleri kendi T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılabiliyor.


Emeklilere KEY ödemesi var mı?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com