GSD

GSD

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 950.000,00 TL nominal değerli ve sermayedeki oranı %0,38 olan paylarını 1.244.500,00 TL bedelle sattığı bilgini yayınlamıştır.

Turgut Yılmaz'ın GSD Holding sermayesindeki oy hakkı yüzde 30.31'e çıktı!

M.Turgut Yılmaz ve birlikte hareket edenlerin GSD Holding A.Ş. sermayesindeki toplam oy hakkı yüzde 24,65'ten yüzde 30,31'e çıktı...

GSD Holding 3 aylık geçici vergi beyannamesini yayınladı!

GSD Holding 2013 yılının ilk çeyreğine ait olan geçici vergi beyannamesini yayınladı...

GSD Denizcilik Gayrimenkul Malta'daki şirketlere iştirak edecek!

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Malta'da herbiri 5.000 EURO sermaye ile kurulacak olan iki adet şirkete yüzde 100 iştirak edecek

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat, olağan genel kurul sonuçlarını açıkladı!

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 31 Mayıs 2012 Perşembe günü yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararları kamuoyu ile paylaştı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat, Denetimden Sorumlu Komite raporunu onayladı!

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat, yönetim kurulu toplantısında Denetimden Sorumlu Komite raporunun onaylandığını açıkladı

GSD Denizcilik, Gayrimenkul ve İnşaat, ana sözleşmede değişikliğe gitti!

GSD Denizcilik, Gayrimenkul ve İnşaat, SPK kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında şirket ana sözleşmesinde değişilikler yaptı

GSD Denizcilik Gayrimenkul olağanüstü genel kurula gidiyor!

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat, olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleme kararı aldı

GSD Gayrimenkul ve İnşaat, Güney Kore'de bir tersane ile anlaştı!

GSD Denizcilik, Gayrimenkul ve İnşaat, yeni yapım kuru yük gemi yatırımı ile ilgili olarak Güney Kore'de yerleşik bir tersane ile niyet mektubu imzalandığını duyurdu

GSD Gayrimenkul Yatırım Geliştirme'nin sermayesi 50 bin TL!

GSD Denizcilik, Gayrimenkul ve İnşaat Sanayi, GSD Gayrimenkul Yatırım Geliştirme'nin sermayesinin 50 bin lira olduğunu açıkladı

GSD Denizcilik Gayrimenkul'den 3 ayda 31.1 bin TL'lik kar!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı.

GSD Denizcilik Gayrimenkul 2021 yılı için denetim kuruluşunu seçti!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

GSD Denizcilik Gayrimenkul 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşunu seçti!

GSD Denizcilik Gayrimenkul, 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün yönetim kurulu üyeleri seçildi!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 3 Haziran 2021 tarihinde tescil edildi. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat'tan 2021'in ilk 3 ayında 1.4 milyon TL'lik satış!

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat'ın 1 Ocak 2021 ve 31 Mart 2021 dönemini kapsayan geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunuldu.

GSD Denizcilik Gayrimenkul 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün yasal kayıtlarına göre, 17 bin 135 TL 2020 yılı net zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve konsolide TFRS mali tablolarında tamamı geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 334 bin TL ayrılmasına karar verildi.

GSD Denizcilik Gayrimenkul 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşunu seçti!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 2021 yılı için bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylandı.

GSD Denizcilik Gayrimenkul, sermaye artırımından 1.5 milyon dolarlık fon elde etti!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin revize raporu yayınlandı. 

Polatkan Obay, GSD Denizcilik Gayrimenkul Genel Müdür Yardımcısı oldu!

GSD Denizcilik Gayrimenkul tarafından 22 Ocak 2013 tarihinden itibaren Kıdemli Kiralama Müdürü olarak görev yapan Polatkan Obay'ın 7 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmasına karar verildi.

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün yönetim kurulu üyeleri seçildi!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyeliğine aday olarak gösterilen Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Hakan Yılmaz'ın ve (D) grubu pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyeliğine aday olarak gösterilen Eyup Murat Gezgin'in özgeçmişleri yayınlandı.

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün aday gösterme komitesi raporu onaylandı!

GSD Denizcilik Gayrimenku'ün bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşımış olduklarını tespit eden aday gösterme komitesi raporu onaylandı.

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün ihraç talebi için SPK'ya başvuruldu!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 52 milyon 180 bin 855,64 olan çıkarılmış sermayesinin, 150 milyon TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebi için SPK'ya başvuruldu. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün sermaye artırımı için izahname hazırlandı!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün çıkarılmış sermayesinin 150 milyon TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebine ilişkin olarak hazırlanan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle SPK'ya başvuruldu.  

GSD Haberi

GSD

GSD Denizcilik Gayrimenkul Şirketimiz'in sahibi olduğu 950.000,00 TL nominal değerli ve sermayedeki oranı %0,38 olan (D) Grubu GSD Holding A.Ş. payları, Borsa İstanbul Ulusal Pazarı'nda, 21 Nisan 2016 günü, 1.244.500,00 TL bedelle satılmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimiz'in sahibi olduğu GSD Holding A.Ş. paylarının nominal değeri ve sermayedeki oranı, 6.450.000,00 TL ve %2,58'den 5.500.000,00 TL ve %2,20'ye düşmüştür.


GSD Denizcilik  Açıklama:


Şirketimiz'in sahibi olduğu 11.654.221,74 TL nominal değerli sermayedeki oranı %4,662 olan (D) Grubu GSD Holding A.Ş. paylarının, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Haziran 2015 tarihli kararıyla SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) 19/6.maddesi uyarınca Borsa İstanbul'da satılması işlemi kapsamında, daha önce satılan 5.204.221,744 TL nominal değerli ve sermayedeki oranı %2,082 olan (D) Grubu GSD Holding A.Ş. paylarına ek olarak, Şirketimiz'in sahibi olduğu...