06 / 07 / 2022

Kimler emlak vergisini daha az öder?

Kimler emlak vergisini daha az öder?

2015 yılı emlak vergisi ödeme dönemi 1 Haziran'a kadar devam ediyor. Emlak vergisi mükellefi olan gayrimenkul sahiplerinden bazıları emlak vergisini indirimli olarak ödeyebiliyor. Peki, kimler emlak vergisini daha az öder?Kimler emlak vergisini daha az öder?

2015 yılı emlak vergisi ödeme dönemi 1 Haziran'a kadar devam ediyor. İki eşit taksit halinde ödenebilen emlak vergisi, taşınmazın bağlı olduğu belediyeden tahsil ediliyor. 


Taşınmaz malların bir başka şehirde olması halinde ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması halinde yapılabiliyor.


Emlak vergisi mükellefi olan gayrimenkul sahiplerinden bazıları emlak vergisini indirimli olarak ödeyebiliyor. Peki, kimler emlak vergisini daha az öder?


Emlak Vergisi Kanunu’nun 5. maddesine göre, yeni inşa edilen binalardan konut alanlarda, iktisap tarihini izleyen 5 yıl boyunca, konutun emlak vergisi değerinin 1/4’ü, beş yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutuluyor.


Buna rağmen indirim uygulamadan vergi tahsil eden belediyeye bir dilekçe ile müracaat edilebiliyor.


Dilekçe örneği


................ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

                                                

.../.../....Konu: Emlak vergisi muafiyeti


...... mahallesi, ........ sokak , ......... Yapıları ......... blok ... Daire adresinde bulunan ve Belediye başkanlığınıza  ....... Emlak Sicil Numarası ile kayıtlı meskenin  sahibiyim.


Şu an sahibi olduğum bina ..../..../...... tarihinde tamamlanmış ve bu husus Emlak Vergisi Beyannamesi ile beyan edilmiştir.

 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun “Geçici Muaflıklar” Başlıklı 5. maddesinin (a) fıkrası “Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin, 2.500 Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere vergi değerinin 1/4 ü, inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır” şeklindedir.

 

V.U.K’nun 119/5 -  122. maddeleri uyarınca tarafımca yapılan bu yazılı bildirime istinaden aynı kanunun 120. maddesi uyarınca Belediye Başkanlığınızca Düzeltilerek tarafıma nakten veya mahsuben iade edilmesi gerekmektedir. 

 

Yukarıdaki açıklamalarım ışığında,

 

........... tarihinde ............... makbuz no ile tarafımca fazla ve yersiz ödenen .... yılı Emlak Vergisi 1. taksidinin fazla tutarlarının yukarıdaki kanun hükmü gereğince nakten ve/veya .... yılı Emlak Vergisi 2.. taksidinden mahsuben iadesi hususunu bilgilerinize sunarım.  


Emlak vergisi ödememe cezası 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com