06 / 12 / 2022

Kira banka zorunluluğu tebliği 2017!

Kira banka zorunluluğu tebliği 2017!

Kira banka zorunluluğu 2017 tebliği olan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tebliğ metni..Kira banka zorunluluğu tebliği olan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 9 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Tebliğ ile, aylık 500 TL ve üzerindeki konut kira gelirlerindeki banka aracılığı ile ödeme zorunluluğu, günlük ve haftalık konut kiralamalarına getirildi.


1 Temmuz itibariyle, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin banka veya PTT aracılığı ile ödeme yapmaları gerekli.


Kira banka zorunluluğu tebliği 2017


GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 268)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 298)


MADDE 1 – 29/7/2008 tarihli ve 26951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nin “1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı” başlıklı bölümünde yer alan “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,” ibaresi “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön