Kira beyannamesinde son gün yarın!

Kira beyannamesinde son gün yarın! Kira beyannamesinde son gün yarın!

2013 yılında elde edilen gayrimenkul kiralamaları gelir vergisine tabi tutuluyor. Kira vergisi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Kira beyannamesinde son gün yarın. Yarın tüm mükelleflerin beyan vermiş olmaları şart...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Kira beyannamesinde son gün yarın!

2013 yılında elde edilen gayrimenkul kiralamaları gelir vergisine tabi tutuluyor. Mart ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde ödenebilen kira gelir vergisi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor.


Kira gelir vergisi için beyannameler ise Mart ayının 25'ine kadar veriliyor. Buna göre 2014 yılında ödenecek vergiler için beyannamelerin yarın verilmesi gerekiyor. 


Vergi ödemeleri ise 31 Mart'ta sona erecek. Peki kimlerin beyanname vermeleri gerekiyor? Kimler kira vergisi beyannamesinden muaf tutuluyor?


Kira Gelir Vergisi Rehberine göre konut kira gelirinin 3.200 TL istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile işyeri kira gelirlerinin toplamı 2013 yıl için 26.000 TL'yi aşması halinde konut ve işyeri için beyanname verilmesi gerekmektedir.


Konut kira gelirinin 3.200 TL istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile işyeri kira gelirlerinin toplamı 2013 yılı için 26.000 TL'yi aşmaması halinde ise işyeri kira geliri beyan edilmeyip sadece konut kira geliri beyan edilecektir.


Eğer konut kira geliri 3.200 TL istisna tutarının altında ise konut kira geliri toplama dahil edilmeyecektir.


İşyeri kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.


Götürü gider yönteminin seçilmesi halinde 3.200 TL konut istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %25 oranında indirim uygulanır.


Kiraya verilen gayrimenkul elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5'i tutarında indirim sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkul için geçerli olup işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller bu indirimden yararlanamayacaktır.


Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar. Mükellefler 01/01/2013-31/12/2013 dönemine ait beyana tabi kira gelirlerini 2014 yılı mart ayının 1-25 inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.Kira beyanında bulunmamanın cezası!

pus