Kira damga vergisi ödeme süresi!

Kira damga vergisi ödeme süresi!Resmi belgelere kanunla belirlenmiş miktarda veya oranda pul yapıştırma, basılı damga koyma, makbuz verme, hakedişten kesinti yapma yoluyla alınan vergiye kira damga vergisi deniyor. Peki, kira damga vergisi ödeme süresi ne kadardır?


Kira damga vergisi ödeme süresi!

Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde vergi dairelerine beyan edilmesi gerekiyor. 


Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kira sözleşmelerinin her nüshası için ayrı ayrı aynı oran ve miktarda damga vergisi talep ediliyor.  Kira sözleşmelerinde kaç nüsha olduğu belirtilmemişse taraf sayısına göre 2 nüsha olduğu kabul ediliyor.


Kira sözleşmesi damga vergisi resmi belgelere kanunla belirlenmiş miktarda veya oranda pul yapıştırma, basılı damga koyma, makbuz verme, hakedişten kesinti yapma yoluyla alınan vergi olan bir vergi çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. 


Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanların Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan beyanname süresi içinde, "Damga vergisi beyannamesi" vermesi gerekiyor.


Beyanname verme ve ödeme süreleri  kapsamında iki çeşit damga vergisi beyannamesi karşımıza çıkıyor. 


1.) Beyanname türü

Damga Vergisi Beyannamesi

(Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)


Beyanname verme süresi

İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.


Ödeme süresi

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.


2.) Beyanname türü

Damga Vergisi Beyannamesi

(Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)


Beyanname verme süresi

Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir.


Ödeme süresi

Beyanname verme süresi içinde ödenir.


Damga vergisi beyannamesi nasıl yazılır?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com