Kira gelir vergi ödemesi nasıl hesaplanır?

Kira gelir vergi ödemesi nasıl hesaplanır? Kira gelir vergi ödemesi nasıl hesaplanır?

2018 yılında işyeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi 1 Mart'ta başladı. Kira geliri elde edenlerin mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeme yapması gerekiyor. 


Gayrimenkullerin kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlerin vergiye tabi tutulması gerekiyor. 2018 yılında 4 bin 400 liranın üstünde kira geliri elde edenler beyanname vermekle mükellef.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; işyeri ve konutlarını kiraya verenler her yıl düzenli olarak kira geliri beyannamesi vermek zorunda. Peki, kira gelir vergisi ödeme hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2019 kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar....

Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebiliyor. İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üstü mükellefler, okuma yazması olmayanlar ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebiliyor.

2019 KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Türkiye'de milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi 1 Mart'ta başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de 25 Mart'ta sona erecek. Bu beyanname verildikten sonra kira mükellefi olan kişinin 5 gün sonra yani 30 Mart 2019 tarihinde vergi ödemesi yapması gerekiyor. 

Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorunda. Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından veriliyor.

İSTİSNA ORANLAR BELİRLENDİ!

Kira gelirlerinde geçen yılı kapsayan dönem için istisna oranı konutta 4 bin 400 TL, iş yerinde ise 34 bin TL olarak belirlendi.

İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Diğer yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek..

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

2019 kira beyannamesi vermek için ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine giderek ya da www.gib.gov.tr internet adresine girerek kolaylıkla beyanname verebilirsiniz. Sistemde bulunan Hazır Beyan sayesinde kolayca kira geliriniz için gerekli işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca bir cep telefonu uygulaması olarak da sunulan bu sistemi telefonunuza indirerek işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üstü mükellefler, okuma yazması olmayanlar ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak. Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

KİRA GELİR VERGİSİ HESAPLAMA

2019 kira gelir vergisi hesaplamasında iki farklı yöntem kullanılıyor. Bunlar götürü gider yöntemi ile hesaplama ve gerçek gider yöntemi ile kira gelir vergisi hesaplamadır.

Götürü gider yöntemi ile 2019 kira geliri hesaplama

Kira gelir vergisi hesaplamada en kolay yöntem olarak bilinir. Bu yöntemle elde ettiğiniz toplam kira gelirinden istisna bedeli düşülür ve kalan tutar kaçıncı vergi dilimine giriyorsa ona göre vergilendirme yapılıyor

Örnek:

Geçen yıl elde edilen konut kira geliri toplam 15.000 TL olsun. Götürü gider yöntemine göre hesaplama yapıldığın öncelikle bu tutar üzerinden kiraya tabi olmayan istisna tutarı düşürülüyor. 2018 yılı için istisna tutar 4.400,00 TL'dir. Şimdi;

15.000 – 4.400 = 11.600 TL. Bu tutar istisna düşüldükten sonra vergiye tabi olan tutardır. 11.600 TL gelir 2018 gelir vergisi diliminde birinci vergi dilimi yani yüzde 15'lik vergi dilimine girdiğinden ödenecek kira vergisi 11.600 x yüzde 15= 1.740 TL olacaktır.

Gerçek gider yöntemi ile 2019 kira geliri hesaplama

Kira vergisini gerçek gider yöntemi ile hesaplamak götürü gider yöntemine göre daha çok karıştırılıyor. Bu yöntemle gayrimenkul için yapılan giderler ödenecek kira gelirinden düşürülüyor. Gerçek gider yönteminde aşağıdaki ve benzeri belgeye dayandırılabilen harcamalar toplam kira gelirinden düşülebiliyor. Bu giderler şöyledir:

– Elektrik, su v.b. harcamaları,
– Konutun sigorta giderleri,
– Konut için verilen harçlar, ödenen vergiler v.b.,
– Bakım ve onarma masrafları,
– Amortisman bedelleri.

Örnek
Elde ettiğiniz konut kira geliri 2018 yılında toplam 19.000 TL olduğunda, bu daireye 600 TL ye deprem sigortası, 500 TL bakım gideri, 450 TL de elektrik harcanırsa, vergiye tabi olacak kısım için önce toplam kira gelirinden istisna tutarı ve harcama tutarları çıkarılır. Sonra kalan tutar hangi vergi dilimine giriyorsa vergi dilimi oranında vergi ödenir. Yani;

Toplam kira geliri: 19.000 TL,

Toplam harcamalar ve istisna tutarı toplamı: 4400 + 600 + 500 + 450 = 5.950,00 TL

Vergiye tabi olacak kısım: 13.050 TL.

Birinci vergi dilimi yani %15'e göre ödenecek kira vergisi: 13.050 x %15 = 1.957 TL'dir.

İşte kira gelir vergisinde muaf olunan durumlar

Kira gelir vergisi beyannameleri 25 Mart'a kadar teslim edilebilirken, kimileri de beyanname vermeyecek. Vergiden muaf olunan durumlar şu şekilde:

- Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz, başkalarına bırakılması.

- Konutların, mal sahibinin çocuğu, annesi, babası, kardeşi, torunu veya damadının ikametine bedelsiz tahsis edilmesi.

- Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde oturması.

- Bir evi olan ve geliri olmayan emekli, işsiz ve ev hanımı olunması.

Konutların mal sahiplerinin, usulfüru (üstsoy-altsoy) veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi durumunda emsal kira bedeli esas alınmıyor. Bunun dışında kalan tüm akrabalar için ise emsal kira bedeli uygulanıyor.

EMSAL KİRA BEDELİ NEDİR?

Bina veya arazi için kira takdiri ya da tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli, bina veya arazinin emlak vergisi değerinin yüzde 5'i olarak uygulanıyor. Örneğin; 2018 yılında emlak vergisi değeri 400 bin lira olan bir apartman dairesinin emsal kira bedeli 20 bin lira olacaktır. Bu oran, mükellef tarafından beyan edilmesi gereken gelir oluyor. Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin yüzde 10 oluyor.

Kira geliri olanlar dikkat! Verginizi ödemeyi unutmayın!