27 / 05 / 2022

Kira gelir vergisi beyanı için son gün yarın!

Kira gelir vergisi beyanı için son gün yarın!

Kira gelir vergisi beyanının 25 Mart'a kadar verilmesi gerekiyordu. Ancak GİB tarafından yapılan açıklama ile bu süre 31 Mart'a kadar uzatıldı. Buna göre, kira gelir vergisi beyanı için son gün yarın..Kira gelir vergisi beyanı için son gün yarın!

Gayrimenkul kiraları için ödenen kira gelir vergisi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Kira gelir vergisi beyannamesini istisna sınırından yüksek gelir elde eden kimseler ödüyor.


Bu sene kira gelir vergisinin mükellefi konutu kiraya vererek 3 bin 600 TL'den yüksek gelir elde eden kimseler, işyerini kiraya vererek 29 bin TL'den yüksek gelir elde eden kimseler oluyor.


Kira gelir vergisi beyanının 25 Mart'a kadar verilmesi gerekiyordu. Ancak GİB tarafından yapılan açıklama ile bu süre 31 Mart'a kadar uzatıldı. Buna göre, kira gelir vergisi beyanı için son gün yarın.


Kira gelir vergisi için beyannameler vergi dairesinden verilebildiği gibi, internet üzerinden online bir şekilde de verilebiliyor.


İnternetten kira gelir vergi beyannamesi verme işlemleri:

Hazır Beyan Sistemine Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden giriş yapılacaktır.


Mükellefler güvenlik sorularını cevaplayarak veya İnternet Vergi Dairesi şifrelerini kullanarak Sisteme giriş yapabilecek ve buradan Başkanlıkça kısmen veya tamamen önceden hazırlanmış beyannamelerini görüntüleyebilecek, doldurabilecek, değiştirebilecek ve onaylayabileceklerdir. 


İnternet Vergi Dairesi şifresi bulunmayan mükellefler, ekte yer alan İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) ile herhangi bir vergi dairesine başvurarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir.


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414)’nin ekinde yer alan Elektonik Beyanname Gönderme Talep Formu (Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Eden Gerçek Kişiler İçin) kullanılmak suretiyle daha önce temin edilen kullanıcı kodu, parola ve şifre ile Hazır Beyan Sistemine giriş yapılabilecektir.


Başkanlık, gelişen bilgi teknolojilerini dikkate alarak Sisteme giriş yöntemlerinde değişiklik veya ilave yapmaya ve bunları Sistem üzerinde kullandırmaya yetkilidir.Kira gelir vergisi 1. taksit ödemeleri için son gün yarın!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com