26 / 05 / 2022

Kira gelir vergisi bildirimi 2017!

Kira gelir vergisi bildirimi 2017!

Taşınmazını kiraya vererek istisna sınırından yüksek gelir elde edenlerin vergi ödemesi yapabilmeleri için öncelikle bildirimde bulunmaları gerekiyor. İşte kira gelir vergisi bildirimi 2017..Ev veya işyerini kiraya vererek gelir elde eden kimseler, gelir vergisi mükellefi oluyor. Kira gelir vergisi bu sene 2016 yılı kazanılan kira gelir vergileri için ödeniyor. 2017'de ödenecek kira gelir vergisi için belirlenen istisna bedelleri ise şu şekilde:


Konut istisna sınırı: 3 bin 800 TL

İşyeri istisna sınırı: 30 bin TL


Söz konusu kira geliri, istisna sınırından yüksekse vergi ödeniyor. Eğer bu sınırın altındaysa gelirler için vergi ödemesi yapılmıyor.


Kira gelir vergisi bildirimi

Kira gelir vergisi bildirimi, vergi dairesine beyan verilerek yapılıyor. Bu beyanname her sene 25 Mart'a kadar veriliyordu. Ancak bu sene 25 Mart haftasonuna denk geldiği için bildirim 27 Mart'a kadar verilecekç


Ödemeler ise 31 Mart'a kadar yapılabilecek. Hem beyanname hem ödeme işlemleri ilgili vergi dairesine gidilerek yapılabildiği gibi internet vergi dairesi şubesinden de gerçekleşebiliyor.


Beyanname; kayıtsız (adi) posta ile gönderilmiş veya özel dağıtım şirketleri tarafından getirilmiş ise vergi dairesi evrak kayıt tarihinde, kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi, Kurye vb.) ile gönderilmiş ise zarfın üzerine PTT tarafından tatbik edilen kabul tarihinde verilmiş sayılıyor. Hazır Beyan Sisteminde ise kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılıyor.


BEYANNAMENİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


Beyanname ve gelir elde edilen gayrimenkul sayısının beşten fazla olması

halinde kullanılacak ek föy;


● Bir örnek doldurulacaktır.


● Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak BÜYÜK MATBAA HARFLERİ ile doldurulacaktır.


● Okunaklı bir şekilde silinti ve kazıntı yapılmadan düzenlenmesine özen gösterilecektir.


● Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır.


● Sayısal ifadeler romen rakamı ile yazılmayacaktır.


● Alfabetik karakterler sola, sayısal karakterler sağa yanaşık olarak

yazılacaktır.


● Gelir Vergisi Beyannamesi “Tablo-4”, “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bilgiler” bölümünde yer alan, “Adres No” satırına;

“https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulam .aspx” internet sayfasından gayrimenkul adresine ilişkin 10 rakamlı numara yazılacaktır.


● Kira geliri elde edilen gayrimenkulün hisseli olması durumunda, diğer

ortak/ortaklara ilişkin bilgilerin; Gelir Vergisi Beyannamesinin “Tablo-4” “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bilgiler” bölümündeki “Diğer Ortakların” satırında yer alan “Pay Oranı”, “Adı-Soyadı/Unvanı”, “Vergi Kimlik Numarası” kısımlarının doldurulması gerekmektedir.


● Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini, https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak dolduracaklardır.Konut kira gelir vergisi hesaplama 2017!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com