01 / 04 / 2023

Kira gelir vergisi şahıs sigorta primleri indirimi!

Kira gelir vergisi şahıs sigorta primleri indirimi!

Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler arasında kira gelir vergisi şahıs sigorta primleri indirimi de bulunuyor. İşte vergi indirimleri..Kira gelir vergisi şahıs sigorta primleri indirimi!

Kira gelir vergisinde yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi

Kanunu ile diğer kanunlarda belirtiliyor. Kanunen vergide indirim konusu yapılabilecek giderler arasında şahıs sigorta primleri de bulunuyor.


01/01/2013 tarihinden itibaren elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin %15’ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.


İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır. 


01/01/2013 tarihinden sonra bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ise indirim konusu yapılmayacaktır.


Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri;


- Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile,


- Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin %100’ünden oluşmaktadır. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. 


2014 yılı gelirlerine ilişkin olarak kullanılacak olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı 13.230 TL’dir.Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön