Kira harcamalarının gelir vergisinden düşürülmesi isteniyor!

Kira harcamalarının gelir vergisinden düşürülmesi isteniyor!Çalışan kesimler ve sendikacılar, işverenlere yönelik verilen teşviklerin çalışanlara yük olduğunu iddia etti. Eğitim, yakıt, kira, ulaşım gibi harcamaların gelir vergisinden düşürülmesini istediler.


Çalışan kesimler, işverenlere yönelik verilen teşviklerin çalışanlara yük oluşturduğunu iddia ediyor. Gelir vergisinin birinci dilimindeki yüzde 15 vergi oranının düşürülmesi talep eden çalışan, gelir vergisi dilimlerinde enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının çok altında artışlar yapılmasından şikayet ediliyor. Çalışanların da işverenler gibi eğitim, yakıt, kira, ulaşım gibi temel harcamalarını gelir vergisinden düşürebilmesi imkânı verilmesi isteniyor.


İŞÇİ VE DAR GELİRLİYE TEŞVİK

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, yüzde 15'lik birinci ve yüzde 20'lik ikinci vergi dilimlerinin düşük oranda artırılarak, normalde asgari geçim şartlarının altında ücret alanların bile ikinci vergi dilimine girdiğini dile getirdi. İnanç, bu durumun işverenlere verilen teşviklerin bir kısmının çalışan dar gelirlilere daha fazla vergi ödeterek geri alınması anlamına gelmesi olduğunu savundu.Adil vergileme için işçilerin, dar gelirlilerin de vergi teşviklerinden yararlandırılmasını isteyen İnanç, verilen istihdam teşviklerinin ana finansman aracının İşsizlik Sigortası Fonu olduğunu, fonda işçinin de hakkı bulunduğunu hatırlattı.


İşçi kesiminin 3 talebi var

1-Gelir vergisi birinci dilimindeki yüzde 15 vergi oranı düşürülsün.

2-Gelir vergisi birinci ve ikinci diliminde enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının çok altında yapılan artışlar daha gerçekçi yapılmalı.

3-Çalışanların da eğitim, yakıt, kira, ulaşım gibi temel harcamalarını gelir vergisinden düşebilmesi imkânı sağlanmalı.
Yeni Şafak