Kira kontratı fesih ihbarnamesi örneği!

Kira kontratı fesih ihbarnamesi örneği!

Ev veya işyeri kiralamalarında taraflar arasında yapılan kira sözleşmesi, ancak kanunda belirtilen durum ve zamanlarda feshedilebiliyor. Bu süreçte kiracıya verilecek kira kontratı fesih ihbarnamesi verilebiliyor. İşte kira kontratı fesih ihbarnamesi örne


Kira kontratı fesih ihbarnamesi örneği!

Ev veya işyeri kiralamalarında taraflar arasında yapılan kira sözleşmesi, ancak kanunda belirtilen durum ve zamanlarda feshedilebiliyor.


Kanunen kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılıyor. 


Ancak mal sahibi, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremiyor. Buna karşın on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebiliyor.


Bu süreçte kiracıya verilecek kira kontratı fesih ihbarnamesi örneği şu şekilde:


Kira kontratı fesih ihbarı örneği..


............... NOTERLİĞİ’NE


İHTAR EDEN : …………….(T.C Kimlik No:……………..)

ADRES…………………………………………………………


MUHATAP :1- …………………………………………..


KONU :Kira sözleşmesinin ../../20… itibari ile yenilenmeyeceği ve bu

Tarihe kadar kiralananın tahliyesi ihtarıdır.


Sayın Muhatap;


Maliki bulunduğum ………………..adresindeki gayrimenkulde, ../../20….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiralamış bulunmaktasınız.


İş bu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacağm hakkında talep ve dava hakkım saklı kalmak üzere, kira sözleşmesinin, dönem sonu olan …/../20… tarihi itibarı ile yenilenmeyeceğini, ve bu tarihe kadar gayrimenkulün tahliyesini, aksi taktirde yasal yollara başvuracağımı İHTAR ederim..


../../20…

İhtar Eden

Adı ve Soyadı

İmza


SAYIN NOTER;

İhtarnamenin birer suretlerinin muhataplara tebliği ile bir suretinin noterliğinizde saklanmasını, bir suretinin de tarafımıza iadesini talep ederimKira parası nasıl tespit edilir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com