Fesih ihbarnamesi örneği 2021!

Fesih ihbarnamesi örneği 2021!Ev veya iş yeri sahipleri ile kiracılar arasında imzalanan kira kontratları belli zaman ve durumlarda fesh edilebiliyor. Peki fesih ihbarnamesi nasıl hazırlanır? İşte fesih ihbarnamesi örneği 2021...


Fesih ihbarnamesi örneği 2021!
Ev veya iş yeri gibi gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında kira sözleşmesi hazırlanıyor. Ancak kanunda belirtilen durum ve zamanlarda kira kontratı karşıklı olarak feshedilebiliyor.

Fesih ihbarnamesi örneği 2021!

Kanun kapsamında, belirli süreli sözleşmelerin süresinin sona ermeden en az 15 gün öncesinde bildirimde bulunması gerekiyor. Kiracı veya ev sahibi belirtilen sürede sözleşmeyi fesh ettiğini bildirmezse, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılıyor. 

Mal sahibi, sözleşme süresi tamamlanmadan sözleşmeden fesh edemiyor. Ancak on yıllık uzama süresi sonunda mülk sahibi herhangi bir sebep göstermeden sözleşmeyi sona erdirebiliyor. 

Fesih ihbarnamesi örneği 2021!

Fesih ihbarnamesi örneği 2021

Fesih ihbarnamesi örneği 2021 şu şekilde hazırlanıyor:
............... NOTERLİĞİ’NE

İHTAR EDEN : …………….(T.C Kimlik No:……………..)

ADRES…………………………………………………………

MUHATAP :1- …………………………………………..

KONU :Kira sözleşmesinin ../../20… itibari ile yenilenmeyeceği ve bu

Tarihe kadar kiralananın tahliyesi ihtarıdır.

Sayın Muhatap;

Maliki bulunduğum ………………..adresindeki gayrimenkulde, ../../20….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiralamış bulunmaktasınız.

İş bu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacağm hakkında talep ve dava hakkım saklı kalmak üzere, kira sözleşmesinin, dönem sonu olan …/../20… tarihi itibarı ile yenilenmeyeceğini, ve bu tarihe kadar gayrimenkulün tahliyesini, aksi taktirde yasal yollara başvuracağımı İHTAR ederim..

../../20…

İhtar Eden

Adı ve Soyadı

İmza

SAYIN NOTER;

İhtarnamenin birer suretlerinin muhataplara tebliği ile bir suretinin noterliğinizde saklanmasını, bir suretinin de tarafımıza iadesini talep ederim.

Fesih ihbarnamesi örneği 2021!

Kira kontratı fesih ihbarnamesi örneği!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com