Kira nasıl ödenir?

Kira nasıl ödenir? Kira nasıl ödenir?

Kira ödemelerinin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin yasal esaslar, 268 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ kapsamında açıklanıyor. Buna göre kira nasıl ödenir? Kira banka zorunluluğu var mı?Kira nasıl ödenir?

Borçlar Kanunu gereğince ev sahibi ve kiracı arasında yapılan anlaşma için imzalanan sözleşme, kira kontratı olarak tanımlanıyor.


Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlü oluyor. Peki kira nasıl ödenir?


Kira ödemelerinin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin yasal esaslar 29 Temmuz 2008 tarihinde 26951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 268 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ kapsamında yer alıyor. Buna göre kira parası nasıl ödenir?


"-Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,

             

- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların

             

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir."


Yukarıda yer alan tebliğ esasları gereğince meskenlerde 500 TL ve üzerinde kira geliri elde eden mesken sahiplerinin kira tahsilini banka aracılığı ile yapması gerekiyor. Buna karşın 500 TL'nin altında elde edilen kira geliri elden tahsil edilebiliyor.


Ancak işyeri kiralamalarında böyle bir sınırlama bulunmuyor. Kira bedeli ne olursa olsun, tahsilin banka aracılığı ile yapılması gerekiyor.


268 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com