04 / 07 / 2022

Kira ödemesi ertelenen otellerden alınacak kamu alacağı miktarı TBMM'de!

Kira ödemesi ertelenen otellerden alınacak kamu alacağı miktarı TBMM'de!

7319 sayılı Kanun'un 7. maddesi kapsamında kira ve ecrimisil ödemeleri ertelenen otellerden alınması gereken toplam kamu alacağı miktarı meclis gündemine taşındı. CHP'li Arı, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, 7319 sayılı Kanun'un 7. maddesi kapsamında kira ve ecrimisil ödemeleri ertelenen otellerden alınması gereken toplam kamu alacağı miktarına ilişkin soru önergesi verdi. Arı, sorusunun Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Arı, ''Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yakili olarak cevaplandırılmasını arz ederim'' diye konuştu.

Arı, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''20.05.2021 tarih ve 7319 sayılı kanunun 7.maddesi kapsamında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna geçici madde eklenmiş olup, bu geçici madde uyarınca üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri, yararlanma bedelleri, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 30/11/2022 tarihine kadar ertelenmekte ve bu alacaklar ertelenen tarihe kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilir, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir denmektedir. 
Kamu arazilerine yapılmış bulunan beş yıldızlı otellerin, tatil köylerinin ecrimişil olarak ödemek zorunda kalacağı ücretlerin 2022 yılı 30 Kasım tarihine kadar ertelenmesi, yani bu otellerin hazineye ödemesi gereken ecrimisillerin, kiraların bir yıl süreyle ertelenmesini, turizme yapılan her türlü destek kapsamında değerlendirip destekliyoruz. Ancak, bir taraftan hazineye ait olan yerlerin kiralarının ertelenmesi ama diğer taraftan şahıslardan, şirketlerden kiralayan yani özel mülkiyete tabi olan otelleri işletenlere, ki yüzde 80'ini oluşturmaktadır, benzer bir imkandan yararlanmada destek olunmayışı, bizleri hazineden tahsisli bu otellerin sahiplerinin kim olduğunu sormaya mecbur bırakmaktadır. Bu otel veya tatil köyü sahiplerinin kim olduğunu bilmek vatandaşımızın hakkıdır.''

Kira ödemesi ertelenen otellerden alınacak kamu alacağı miktarı TBMM de!

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın soruları:
1) Söz konusu kanun maddesi kapsamında, zam veya faiz uygulanmadan, kira ve ecrimisil ödemeleri ertelenecek otel ve tatil köyü sahiplerinin ismi ve ertelenen toplam kamu alacağının tutarı nedir? 

2) Bahse konu ödemelerin ertelenmesi nedeniyle tahsilinden vazgeçilen zam ve faizin toplamı tutarı nedir? 

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com