Kira sözleşmelerinde TL'ye dönmeyene ceza!

Kira sözleşmelerinde TL'ye dönmeyene ceza! Kira sözleşmelerinde TL'ye dönmeyene ceza!

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a göre, Türkiye'de yerleşik kişiler her türlü menkul ve gayrimenkul satış ve kiralamasını TL üzerinden yapacak. Karara uymayanlara ise 52 bin 600 TL'ye kadar para cezası verilebilecek.


Türk Lirası'nın değer kazanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, dövizle yapılan sözleşmeler yasaklandı. Karara uymayanlara ise yaptırım uygulancak. İşte Sözcü Gazetesi'nden Nedim Türkmen'in haberi...


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile; Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarında düzenledikleri bazı sözleşmelerde, sözleşme bedelinin Türk Lirası olarak belirlenmesi zorunlu hale getirildi. Bu zorunluluk, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 4. Maddesine ve ayrıca Karar’a Geçici Madde 8 eklenerek yapıldı.

Bu zorunluluğa uymayanlar, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 3. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezalandırılacaklardır. Bu konuyla ilgili yazı yazan arkadaşlar 32 sayılı Kararın 21. Maddesi’ne göre yaptırım uygulanacağına ilişkin görüş belirtseler de, bu doğru değildir.

CEZADA ÜST SINIR 52.600 TL

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a göre; Cumhurbaşkanı’nın bu Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket edenler “Kabahat Suçu” işlemiş olmaktadır. Suçu işleyen kişi, 3.000 Türk Lirası’ndan 25.000 Türk Lirası’na kadar (2018 güncel rakamı 6.300 TL’den 52.600 TL’ye kadar) idari para cezası üe cezalandırılır. Hüküm olunacak idari para cezasına, suç tarihi ile tahsil tarihi arasındaki süreler için; 6183 Sayılı Kanun’a göre tespit edilen gecikme zammı oranında, para cezası ile birlikte tahsil olunmak üzere, gecikme faizi uygulanacaktır. Ayrıca gecikme faizinin hesaplanmasında, ay kesirleri dikkate alınmayacaktır. Aynı suçun ikinci kez işlenmesi durumunda cezalar iki kat olarak uygulanacaktır.

30 GÜN SONRA VERGİ DAİRESİ GÖREVLİLERİ AVM’LERDE DENETİME ÇIKACAKTIR

Bilindiği üzere; 52 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’a 31.08.2018 tarihinde yürürlüğe giren ek madde 1 eklenmişti. Bu Kararname ile, Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı ile ilgili olarak, “ Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Vergi Dairesi Müdürlüklerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek görevleri yerine getirme “ yükümlülüğü getirilmişti. 1567 sayılı Kanun çerçevesinde; idari para cezasına karar verme yetkisi, Cumhuriyet Savcısı’na aittir. Buna göre; Cumhuriyet Savcısı’nın cezaya hükmedebilmesi için, 1567 sayılı Kanun’a aykırılığın bir tutanağa, sonrasında da bir rapora bağlanması gerekmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı en pratik olarak; vergi dairesi çalışanlarına bu konuda tespitler yaptırıp, daha sonra bu tespitleri rapora bağlayacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Mali Sektör ile İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, söz konusu kabahat eylemi ve suçuna ilişkin raporlar ile beraber, suçun işlendiği Cumhuriyet Baş Savcılığı İdari Yaptırım Bürosu’na konuyu ihbar edecektir. Savcılığın, “İdari Para Cezası Verme Kararı” üzerine kararın tebliğinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edilebilir. Yükümlülüğe aykırı hareket etmek nedeniyle kabahat suçu ve idari para cezası kesinleşen kişi ve kurumlara, söz konusu idari para cezaları vergi daireleri tarafından tebliğ edilecek ve tahsil yoluna gidilecektir.
 

Gayrimenkul satışına ve kiralamaya döviz yasağı!

 

Gayrimenkul satışı döviz yasağı 2018!