Kira sözleşmesi damga vergisi muafiyeti!

Kira sözleşmesi damga vergisi muafiyeti!488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince, noter onayı ile yapılan bir sözleşme için damga vergisi ödeme zorunluluğu bulunuyor. Peki, kira sözleşmesi damga vergisi muafiyeti yok mu? İşte yanıtı...


Kira sözleşmesi damga vergisi muafiyeti!

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu gereğince, noter onayı ile yapılan bir sözleşme için damga vergisi ödeme zorunluluğu bulunuyor. 


Söz konusu esaslar, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun ekli (2) sayılı Tablo’sunun 34 numaralı fırkasında şu şekilde açıklanıyor:


“Söz konusu kâğıtlar (vergiden istisna edilmiş), resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.” 


Buna göre, kira sözleşmesini noter huzurunda imzalayan tarafların damga vergisini de ödemesi gerekiyor. Kira sözleşmesi damga vergisi muafiyeti yok mu?


Mesken kira kontratında damga vergisi oranı, gerçek kişilerin konutlarını mesken olarak kiraya vermesi halinde kira sözleşmeleri damga vergisinden muaf tutuluyor. 


Damga vergisi oranları, her sene başında yeniden belirleniyor. 2014 yılında belirlenen damga vergisi oranlarına göre kira sözleşmeleri için binde 1,89 oranında vergi tahsil edilmesi gerekiyor.


Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama formülüne göre damga vergisi bedeli, mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden hesaplanıyor.Damga vergisi istisnaları!