Kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2021!

Kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2021!


Gayrimenkul kiralamalarında kira sözleşmesi için belli durumlarda damga vergisi ödeniyor. İşte kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2021...


Kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2021!

Mesken ve işyeri gibi gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. İmzalanacak kira sözleşmesinin noter huzurunda imzalanması halinde belli oranlarda damga vergisi ödenmesi gerekiyor.

Kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2021!

Damga vergisi, bir kağıdın yazılıp imzalanması veya imza yerine geçen işaret konularak düzenlenmiş olması ve düzenlenen kağıdın hukuki sonuç doğuracak şekilde ilgili yerlere ibraz edilmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda ödeniyor.

Sözleşmede kaç nüsha olarak düzenlendiğinin belirtilmesi gerekiyor. Aksi halde 2 nüsha olduğu kabul ediliyor. Ancak kira sözleşmesinde yalnızca kiraya veren ve kiralayan kişilerin imzasının olması; depozito tutarı ve kefalet şerhi içermemesi durumunda, kira sözleşmesi damga vergisinden istisna sayılıyor.

Kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2021!

Peki, 2021'de noter huzurunda imzalanacak kira sözleşmesi için ne kadar damga vergisi ödenecek? Kira kontratı damga vergisi oranı 2021 ne kadar? İşte kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2021...

Kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2021!

Kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2021

Kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2021 belli oldu.

Kira sözleşmesi için kiralama süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,89 oranında damga vergisi ödeniyor. Kefilli kira sözleşmelerinde ise ayrıca binde 11,37 oranında harç ödemesi yapılıyor.

2021 kira sözleşmesi örneği!