16 / 08 / 2022

Kira sözleşmesi hangi durumlarda feshedilebilir?

Kira sözleşmesi hangi durumlarda feshedilebilir?

Kira sözleşmesine dair hükümler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) düzenlemiştir. Kira sözleşmeleri her iki tarafa borç yükleyen ve sürekli edimli bir sözleşmedir. Peki, Kira sözleşmesi hangi durumlarda feshedilebilir? İşte tüm merak edilenler...Gayrimenkul sahibi ve kiracının haklarını korumak amacı ile kira sözleşmesi yapılır. Kira sözleşmesinde kiranın başlayacağı tarih, kira bedeli ve sözleşmenin müddeti gibi her iki tarafı da bağlayıcı bilgiler yer almaktadır. 

Bu bilgiler aynı zamanda kira sözleşmesinin feshedilme şartlarını da belirlemektedir. Sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli olmasına göre kira feshi farklı şekillerde yapılabiliyor. Kira sözleşmesi feshi bildirim yolu ve dava yolu olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebiliyor. Peki, kira sözleşmeleri hangi durumlarda feshedilebilir?