17 / 08 / 2022

Kira sözleşmesi hangi durumlarda fesh edilir?

Kira sözleşmesi hangi durumlarda fesh edilir?

Bir gayrimenkulün kiralanması esnasında mülk sahibi ile kiralayan arasında yapılan yazılı anlaşmalara kira sözleşmesi deniyor. Peki, Kira sözleşmesi hangi durumlarda fesh edilir? İşte tüm merak edilenler...Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanılmasıyla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık olarak tarafların kararlaştırdığı kira bedelini ödemeyi kabul ettiği sözleşmeler olarak biliniyor. 
 
Kira sözleşmelerinde kiranın başlayacağı tarih, kira bedeli ve sözleşmenin müddeti gibi her iki tarafı da bağlayıcı bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler aynı zamanda kira sözleşmesinin feshedilme şartlarını da belirliyor. Sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli olmasına göre kira feshi farklı şekillerde gerçekleşebiliyor. Kira sözleşmesi feshi bildirim yolu ve dava yolu olmak üzere iki şekilde yapılabiliyor. 

Kira sözleşmesi hangi durumlarda fesh edilir?

Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesine göre belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracı, sözleşmenin bitimine en az 15 gün kala yazılı bildirim yolu ile kira sözleşmesini fesh etme hakkına sahiptir. Bildirimde bulunulmadığı takdirde kira sözleşmesi 1 yıl süre ile yenilenmiş sayılıyor. Gayrimenkul sahibi ise sözleşmenin sona ermesine dayanarak fesih gerçekleştirilemiyor. 

Gayrimenkul sahibinin kira sözleşmesini feshedebilmesi için kira sözleşmesinin 10 yılı doldurmuş olması gerekiyor. Uzama süresi de denilen 10 yılı takip eden her 1 yılda, sözleşme bitiminden 3 ay önce bildirimde bulunarak kiracının evden çıkmasını talep edebiliyor. 

Belirsiz süreli sözleşmelerde ise kiracı her zaman kira sözleşmesini feshedebilirken gayrimenkul sahibinin, kira sözleşmesinin üzerinden 10 yıl geçmesini beklemesi gerekiyor.