05 / 07 / 2022

Kira sözleşmesi kefilli damga vergisi 2015!

Kira sözleşmesi kefilli damga vergisi 2015!

Ev veya işyeri kiralamalarında kira sözleşmesinde tarafların imzalarının yanı sıra kefil imzası da istenebiliyor. Peki, noterde imzalanan kira sözleşmesi kefilli damga vergisi 2015 ne kadar?Kira sözleşmesi kefilli damga vergisi 2015!

Ev veya işyeri kiralamalarında kira sözleşmesinde tarafların imzalarının yanı sıra kefil imzası da istenebiliyor. Kefil, kiracının kira borcunu ödememesi durumunda kiradan sorumlu olacak kişi oluyor.


Kefilin sorumluluğu, kira sözleşmesinde belirlenen süre ile kısıtlı oluyor. Sözleşme 1 senelik ise, senenin sonunda kefilin sorumluluğu da sona eriyor.


Kira sözleşmesinin noterde imzalanması halinde damga vergisine tabi tutuluyor. Damga vergisine tabi kağıtları imzalayanların damga vergisi açısından müteselsil sorumluluğu bulunuyor. Bu nedenle kağıdı düzenleyen taraflardan birinin vergiyi ödemesi yeterli oluyor.


Kira kontratı sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden nispi damga vergisine tabi tutuluyor. 


Bu oran; 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2015 yılı için binde 1,89 olarak tespit ediliyor.


Peki, kira sözleşmesi kefilli damga vergisi 2015 ne kadar?


Kira kontratında kefil varsa damga vergisi oranı 2015..

Kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" veya "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" olarak kefil imzasını içermesi halinde, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca kefalet şerhi üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla (58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2015 yılı için binde 9,48 oranında) nispi damga vergisine tabi tutulması gerekiyor.


Sözleşmeyi düzenleyenlerin sürekli mükellefiyeti olmaması halinde ise sözleşmenin düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.Kefaletin sözleşmesinde kefilin sorumluluğu!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com