Kiracı hakları 2014!

Kiracı hakları 2014!



Kiracının kanuni hakları, 2012'de yürürlüğe giren Borçlar Kanunu kapsamında yer alıyor. Kanun gereğince kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan kira kontratında belirtilen hükümlere uyulması gerekiyor. İşte kiracı hakları 2014...


Kiracı hakları 2014!

Kiracının kanuni hakları, 2012'de yürürlüğe giren Borçlar Kanunu kapsamında yer alıyor. Kanunda kiracılık süresi boyunca tarafların birbirine karşı olan hak ve sorumlulukları açıklanıyor.


Kanun gereğince kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan kira kontratında belirtilen hükümlere uyulması gerekiyor. Aksi durumda hem kiracının hem de ev sahibinin sahip olduğu haklar doğrultusunda karşı tarafa dava açma hakkı doğuyor.


Kiracı hakları 2014:

-Ev sahibi kira kontrat süresi dolmadan kiracıyı evden çıkaramıyor. Ayrıca kontrat süresi bitimine 1 ay kala ev sahibi, kiracısına ihtarname çekmediği sürece, söz konusu kontrat kendiliğinden yenilenir ve süresiz kontrat niteliğine sahip olur.


-Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.


-Kiracı, kiraya verenden ayıpların giderilmesini veya kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının giderilmesini isteyebilir.


-Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.


-Kiracı, kiraladığı evden yeteri kadar yararlanamadığı takdirde, evin sorunları olması halinde, kontrat süresinin dolmasını beklemeden haklı gerekçesini bildirerek evden çıkabiliyor.


-Evin demirbaş niteliği taşıyan bölümleri ile alakalı tadilatların bedelini ev sahibi karşılıyor. Ancak, kendi zevki doğrultusunda yapacağı değişikliklerden kiracı sorumlu oluyor.


-Kiracının apartman yönetiminde fazla bir sorumluluğu olmuyor. Apartman yöneticisi olabilmesi için, ev sahibinin kendisine vekaletname vermesi gerekiyor.


-Kiracı, evden çıkarken söz konusu konuta zarar vermediği, evi aldığı gibi bıraktığı sürece depozitosunu alma hakkına sahiptir.

Kiracılık hukuku!