Kiracı hangi şartlarda evden çıkarılabilir?

Kiracı hangi şartlarda evden çıkarılabilir?

Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında ev sahibinin kiracıyı evden çıkartması ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte İmal'in o yazısı...


Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında ev sahibinin kiracıyı evden çıkartması ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte İmal'in o yazısı...

Kiracı hangi şartlarda evden çıkarılabilir?

Yeğen için kiracı çıkartılamaz

Ev sahibim evlenecek olan yeğenini bahane ederek bizi evden çıkartmak istiyor. Ben çıkmak istemiyorum. Dava açsa kazanabilir mi?

Türk Borçlar Kanunu'nun 350. Maddesi "Kiraya veren, kira sözleşmesini; kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir" şeklindedir.

Kiracı hangi şartlarda evden çıkarılabilir?

Yani kiraya verenin kendisinin eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, dedesi ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut gereksiniminin bulunması halinde kira sözleşmesinin feshedilebileceği öngörülmüştür. Kiraya verenin yeğeni, kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu bir kişi değilse, TBK 350. Maddesi'nde sayılan kişilerden olmadığından, yeğeninin gerçekten konut gereksinimi olduğunu ispatlasa dahi davası bu nedenle kabul edilmeyecektir.

Ev sahibi kiracısını hangi şartlarda evden çıkarabilir?