Ev sahibi kiracısını hangi şartlarda evden çıkarabilir?

Ev sahibi kiracısını hangi şartlarda evden çıkarabilir?

Günümüzde ev sahibiyle kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıklar oldukça arttı. Kiracı ile kiraya veren arasında bir sorun yaşanmaması için öncelikle kira sözleşmesi yapılması gereklidir. Peki ev sahibi hangi şartlarda evden çıkarabilir?


Günümüzde ev sahibiyle kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıklar oldukça arttı. Kiracı ile kiraya veren arasında bir sorun yaşanmaması için öncelikle yapılması gereken ilk adım kira sözleşmesi yapılmasıdır. Peki kira süresi dolmadan ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi? Ev sahibi hangi durumlarda kiracısını çıkarabilir? 

Avukat Osman Talha Yıldız, Diriliş Postası'nda ev sahibi ve kiracılar arasındaki tahliye şartları tartışmalarını kaleme aldı. 

İşte Av. Osman Talha Yıldız'ın 'Kira süresi dolmadan ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?' başlıklı yazısı...

Günümüzde yaşanan en büyük problemlerden birisi de ev sahibiyle kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıklardır. Bu noktada bazı ev sahipleri anlaşamadıkları kiracısını evden çıkarma yoluna gitmektedir. En çok merak edilen soru ise kira süresi dolmadan ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? İşte bu makalemizde bu sorunun cevabını yanıtlayacağız.

Kiracı ile kiraya veren arasında bir sorun yaşanmaması için öncelikle yapılması gereken ilk adım kira sözleşmesi yapmaktır. Kiraya veren ile kiracı arasında yapılan bu sözleşme hükümleri gereğince; Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Peki, kiracı her zaman haklı mı?

Borçlar Kanunu’nun 350. maddesi ve devamında düzenlenen maddeler uyarınca ev sahibinin (kiraya veren) haklı sebeplerin varlığı halinde “kontrat süresi dolmadan kiracıyı çıkarabileceği” (tahliye edebileceği) düzenlenmiştir.

Kiraya verenin haklı sebeple kira sözleşmesini feshetmesi, ev sahibinden kaynaklanan sebepler ve kiracıdan kaynaklanan nedenler olmak üzere iki şekilde Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Ev sahibi kiracısını hangi şartlarda evden çıkarabilir?

Kiraya veren yani ev sahibi kiracıyı belli şartlar altında evden çıkartabiliyor. Örneğin kiralık dairesine kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin oturması şartıyla çıkarabilir. Konutun Kentsel dönüşüme girmesi, binanın yıkılarak yenilenmesi ve evin kullanılamayacak hale gelmesi durumunda yapılacak esaslı tadilatlar durumunda ev sahibi kiracısını çıkartabilir.

Bu iki durum sebebiyle kiraya veren kira sözleşmesini, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilecektir.

Kiracıdan kaynaklanan birtakım sebeplerle de ev sahibi, kiracı ile olan kira sözleşmesini sona erdirebilecektir. Örnek vermek gerekirse; kiracı kirasını düzgün ödemiyorsa, ya da kiracının, evden çıkacağına dair ev sahibine yazılı bir tahliye taahhütnamesi vermesine rağmen uymaması durumunda ev sahibi kiracıyı çıkarabilir.

Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı; kiracı, bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Ev sahibi kiracısını hangi şartlarda evden çıkarabilir?

Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir başka konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde kira sözleşmesini dava yoluyla sona erdirebilecektir.

Kiracılar dikkat! Haklarınızı öğrenin!

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Sözleşme deyip geçmeyin!

Mülk sahipleri ve kiracılar için neler değişiyor?