Kiracı hangi hallerde evden çıkarılır?

Kiracı hangi hallerde evden çıkarılır?Kiracılık hukuku gereğince 10 yılı dolduran kiracılar hariç, mal sahibi kiracısını sözleşmenin sona ermesi sebebiyle çıkaramıyor. Ancak yasal gerekçelerin doğması halinde çıkarabiliyor. Peki, kiracı hangi hallerde evden çıkarılır?


Kiracı hangi hallerde evden çıkarılır?

Mal sahibi kiracısını sözleşmenin sona ermesi sebebiyle çıkaramıyor. Ancak kiracısı 10 yılını doldurduysa; kiracı herhangi bir gerekçe gösterilmeden bildirim koşullarına uymak şartı ile çıkarılabiliyor.


Aksi durumda, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılıyor. Peki, kiracı hangi hallerde evden çıkarılır?


Kiracı hangi hallerde evden tahliye edilir?

Kiracı tahliye şartları, kanunda kiraya verenden kaynaklanan sebepler ve kiracıdan kaynaklanan sebepler olarak sıralanıyor.


1. Kiraya verenden kaynaklanan sebepler..

-Gereksinim, yeniden inşa ve imar

Yukarıdaki tahliye gerekçelerinin doğması halinde belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.


-Yeni malikin gereksinimi

Yeni malik ise edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.


2.Kiracıdan kaynaklanan sebepler..

-Tahliye taahhütnamesi vermesi

Kiracı, taliye taahhütnamesine rağmen boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.


-İki haklı ihtar alması

Kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.


-Aynı ilçede evinin bulunması

Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.Kira feshi ihtarname örneği 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com