24 / 05 / 2022

Kiracı teslim tesellüm tutanağı!

Kiracı teslim tesellüm tutanağı!

Kira sözleşmesinin feshinde, kiracının evi boşalttıktan sonra ev sahibi ile birlikte anahtar teslim ettiğine dair imzaladıkları belge kiracı teslim tesellüm tutanağı oluyor. İşte kiracı teslim tesellüm tutanağı örneği..Kiracı teslim tesellüm tutanağı!

Taşınmaz kiralamalarında kiracı, kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve değişiklikler yapabiliyor. Söz konusu yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, kiralananın eski durumuyla geri verilmesini isteyemiyor.


Kiracının evden çıkarken teslim tesellüm tutanağını imzalaması gerekiyor. Bu belge, kira sözleşmesinin son bulması halinde, kiracının evi boşalttıktan sonra ev sahibi ile birlikte anahtar teslim ettiğine dair imzaladıkları belge oluyor. 


Kiracı teslim tesellüm tutanağı örneği:


 T.C.

…………………… KAYMAKAMLIĞI

…………………… MÜFTÜLÜĞÜ

 ...../...../2015


TAŞINMAZ VE ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI


KİRACININ 

Adı, Soyadı veya Unvanı

T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No

Adresi


TAPU BİLGİLERİ

1. Bulunduğu köy veya mahallenin adı


2. Tapuda kayıtlı olduğu

Pafta, Ada, Parsel

Cilt, Sahife ve Sıra No

Tapu tarihi


3. Cinsi ve yüzölçümü


4. Mülkiyetin Kime Ait Olduğu 


KİRA SÖZLEŞMESİNİN  

1. Tarihi


2. Süresi 


Yukarıda bilgileri verilen taşınmaz …………………… (BURAYA KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİN BİTMESİ VEYA KİRACININ TAHLİYE İSTEĞİ GİBİ NEDENLER YAZILACAK)  nedeni ile tahliye edilmiştir.


Kiracı tarafından taşınmaz boş olarak müftülüğümüze teslim edilmiş olup, kiracı içeride hiçbir eşyasının kalmadığını açıkça beyan ve taahhüt eder. 


Müftülüğün kiracının birikmiş kira borçlarından kaynaklanabilecek alacakları baki kalmak ve fazlaya dair tüm hakları saklı kalmak kaydı ile taşınmazın anahtarı müftülüğümüze teslim edilmiştir. 


İş bu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim olunarak müşterek imza altına alınmıştır.  ……… /……… /2015 Saat: ……  Müftülük Görevlisi  

İsim / İmza 

                             

Kiracı                           

İsim /İmza


Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkaramaz?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com