02 / 07 / 2022

Kiracının ev sahibi değişirse ne olur?

Kiracının ev sahibi değişirse ne olur?

Ev sahibi, evin satışı ile değiştiği durumlarda yeni ev sahibi tüm hak ve yükümlülüklere sahip oluyor mu? Peki,kiracının ev sahibi değişirse ne olur?
Kiracının ev sahibi değişirse ne olur?

Ev sahibi kiracısına evin satıldığını önceden bildirilmek zorunda değildir.Ev sahibi değişirse kira sözleşmesi süresi bitene kadar aynı şekilde devam ediyor.Ev sahibi, evin satışı ile değiştiği durumlarda  yeni ev sahibi tüm hak ve yükümlülüklere bazı istisnalar durumunda yasal olarak katılıyor.


Kiracı eve yaptığı yapısal değişiklikler ev sahibinin onayı ile yaptırmışsa, eve katmış olduğu değeri tazminat olarak ev sahibinden talep etme hakkına sahiptir. Tabi ki ev sahibi değişirse yeni ev sahibinden böyle bir tazminat talep edemiyor.


Yeni ev sahibinin bu eve ihtiyacı olması durumunda, kira kanununa göre yeni ev sahibinin kiracının tahliyesini isteme hakkı bulunuyor.Kira sözleşmelerine dayanan her türlü tahliye ve kira tespit davalarında, dava değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemeleri yetkili oluyor.


Kira alacağı davalarında ise görevli mahkeme, dava değerine göre belirleniyor.Söz konusu davaların birlikte açılması halinde yine dava değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemeleri yetkilidir . 

Bu konuda kesin yetki kuralı geçerli olmadığından, genel yetki kuralları çerçevesinde, davalının ikametgahı mahkemesinde dava açılabiliyor. Bu hususla ilgili açıklamalar 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu’na yapılıyor.6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu'na göre;

Yeni malikin ihtiyacı sebebiyle;


-Taşınmazı sonradan edinen kişi onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanmak zorundaysa edinme tarihinden başlayacak 1 ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla 6 ay sonra açacağı bir davayla kira sözleşmesini sona erdirebilir.


-Yeni malik dilerse sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı davayla da bu hakkını kullanabilir.Kiracı fesih bildirimi!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com