Kiracının kiracısı olur mu?

Kiracının kiracısı olur mu? Kiracının kiracısı olur mu?

Kiracı ile mal sahibi arasındaki hukuki ilişkinin düzenlendiği Borçlar Kanunu gereğince kiracının kiracısı olur mu? Kiracının kiracısı nasıl olur? Kiracı, kiraladığı taşınmazı nasıl bir başkasına kiraya verir?


Kiracının kiracısı olur mu?

Kiracı ile mal sahibi arasındaki hukuki ilişkinin düzenlendiği Borçlar Kanunu gereğince kiracı, kiraladığı taşınmazı bir başkasına kiraya verebiliyor. Peki kiracının kiracısı nasıl olur? Kiracı, kiraladığı taşınmazı nasıl bir başkasına kiraya verir?


Alt kira ve kullanım hakkının devri

MADDE 322- Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.

Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez.


Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.


Kira ilişkisinin devri

MADDE 323- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz.


Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.


İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.


Kiracı hakları 2014!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com