Kiralamalarda depozito!

Kiralamalarda depozito!

Kiralamalarda, kiraya veren malını kiracıya verirken; kiracı ise malı belirlenen sürede kullanma karşılığında bir bedel ödüyor. Ancak yaşanması muhtemel zararlara karşılık kiracıdan depozito talep ediliyor...


Kiralamalarda depozito!

Konut ve işyeri gibi kiralama işlemlerinde, kanunlar kiraya veren kişiye güvence sağlaması açısından depozito isteme hakkı veriyor. Ancak depozito için istenecek tutarı kiraya veren istediği gibi belirleyemiyor.


Depozito ücreti, ancak en fazla üç aylık kira bedeli kadar alınabiliyor. Kiralama işleminin sona ermesi ve kiralama sürecinde maddi olarak herhangi bir zararın yaşanmaması durumunda söz konusu depozito bedeli, kiracıya iade ediliyor.


Kiralamlarda depozito hususu ile ilgili yasal hükümler "Kiracının güvence vermesi" başlığı altında madde 342'de şu şekilde açıklanıyor:


D. Kiracının güvence vermesi

MADDE 342- Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.


Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo eder. 


Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir.


Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.Depozito ücreti nedir?
Kiracının depozito hakkı!
Depozito kiraya sayılır mı?