Kirayı ödeyemiyorum ev sahibi beni icraya verebilir mi?

Kirayı ödeyemiyorum ev sahibi beni icraya verebilir mi? Kirayı ödeyemiyorum ev sahibi beni icraya verebilir mi?

Taşınmaz kiralama işlemlerinde ev sahibi ile kiracı ile yapılan sözleşme kapsamında kiracı kira bedelini belirlenen tarihte ödemekle yükümlü oluyor. Peki, kirayı ödeyemiyorum ev sahibi beni icraya verebilir mi?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Kirayı ödeyemiyorum ev sahibi beni icraya verebilir mi?


Taşınmaz kiralama işlemlerinde ev sahibi ile kiracı ile yapılan sözleşme kapsamında kiracı kira bedelini belirlenen tarihte ödemekle yükümlü oluyor. 


Kanunen kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemesi gerekiyor.


Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebiliyor. 


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gün olarak biliniyor.  Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlıyor. 


Kirayı ödeyemiyorum ev sahibi beni icraya verebilir mi?

Ev sahibi kiranın ödenmediği durumalarda noterden ihtarname çeker ve bu ihtarname kiracınun eline ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde borcunu ödemezse tahliye davası be icra takibi başlatabiliyor. Ancak bu 30 dolmadan icra davası açılamıyor. 


Ev sahibi kiracının suyunu kestirebilir mi?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com


pus