Kırsal mahalle statüsü kazanabilmek için yapılan başvurular mecliste!

Kırsal mahalle statüsü kazanabilmek için yapılan başvurular mecliste!


Yasa değişikliği doğrultusunda kırsal mahalle statüsü kazanabilmek için yapılan başvurular meclis gündemine taşındı. İYİ Parti'li Kabukcuoğlu, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, yasa değişikliği doğrultusunda kırsal mahalle statüsü kazanabilmek için yapılan başvurulara ilişkin soru önergesi hazırladı. Kabukcuoğlu, sorusunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlandırılmasını istedi. 

İYİ Parti'li Kabukcuoğlu, ''Aşağıdaki sorularımın, Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince T.C. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim'' diye konuştu.

Kabukcuoğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Eskişehir Milletvekili 7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu'nun 10. Maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa ek madde getirilerek, daha önce 6360 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle, 30 ilde mahalleye dönüştürülen 16.220 köy ve beldenin ilgili mercilere başvurmaları halinde, kırsal mahalle statüsüne geçmelerinin önü açılmıştır. Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan mahalleler, ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilebilecektir. Bu konuyla ilgili ilçe belediye meclisinin teklifi, Büyükşehir belediyesi aynen veya değiştirerek kabul edebilir ya da reddedebilir. Kırsal mahalle statüsü kazanan yerleşim birimleri, vergi, su bedeli ve bazı harçlardan çeşitli muafiyetler getirmesi veya indirim uygulanması gibi birçok avantaj elde edecektir. Ancak daha önce yasa ile belediyelere devredilen köy tüzel kişiliğine ait köy malları, meralar geri verilmemiştir.''

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun soruları:
1-) Önergenin cevaplandığı tarih itibariyle kaç mahalle için kırsal mahalle statüsü almak adına Büyükşehir belediyelerine ilçe belediyeler tarafından teklif verilmiştir?

2-) ilçe belediyelerden gelen tekliflerin kaçı Büyükşehir Belediyelerince reddedilmiş veya süresi içinde karar almayıp zimnen reddetmiştir?

3-) 6360 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle daha önce yasa ile belediyelere devredilen köy tüzel kişiliğine ait köy malları, meraların kırsal mahallere verilmemesinin nedenleri nelerdir? 

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com