14 / 08 / 2022

Kırşehir'de 12.5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Kırşehir'de 12.5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Çayağzı Köyü'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 12 milyon 533 bin 593 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Çayağzı Köyü'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan fabrika için 12 milyon 533 bin 593 TL bedel isteniyor. 

1 NOLU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Kırşehir, Merkez, Çayağzı Köyü, 113 Ada, 5 parselde kargir fabrika binası niteliğinde taşınmaz. Taşınmazın üzerinde fabrika binaları, idari bina, şantiye binası, bekçi kulubesi, trafo binası ve depo olarak kullanıldığı tespit edilen yapılar bulunmaktadır. Bu yapıların takriben 15-20 yıl önce inşa edilmiş olup toplam yüzölçümlerinin 14.850,00 M2 olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 24 km.gibi uzak bir mesafede olup şehir merkezi, eğitim, kültür, hastane, dini tesis, kamu kuruluşları vb. tesislere uzak mesafededir.

Kıymeti : 12.533.593,09 TL
1. Satış Günü : 26/04/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 31/05/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Kırşehir Adliyesi Denetim Serbestlik Müdürlüğü içindeki mezat salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/444 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.