30 / 06 / 2022

Kızılbük GYO 9 ayda 104.6 milyon TL gelir elde etti!

Kızılbük GYO 9 ayda 104.6 milyon TL gelir elde etti!

Kızılbük GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre, 30 Mart 2021 ve 31 Aralık 2021 döneminde şirketin toplam kapsamlı gelir rakamı 104 milyon 621 bin 205 TL oldu.Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 30 Mart 2021 ve 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin faaliyet raporunu, finansal raporunu ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Kızılbük GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre, 30 Mart 2021 ve 31 Aralık 2021 döneminde şirketin toplam kapsamlı gelir rakamı 104 milyon 621 bin 205 TL oldu.

Yayınlanan finansal rapora göre, şirketin elinde bulundurduğu gayrimenkullerin gerçeğe uygun toplam değeri 2 milyar 93 milyon 400 bin TL oldu.

Kızılbük GYO'nun KAP açıklaması:

FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN

YÖNETİM KURULU'NUN:

Karar Tarihi: 18 Şubat 2022

Karar Sayısı: 7

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Yönetim Kurulumuzun 18 Şubat 2022 tarih ve 7 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II N14.1 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 30.03.2021-31.12.2021 faaliyet dönemine ait "Finansal Tablolar ve Dipnotları" nın, Faaliyet Raporunun ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince KAP üzerinden ilgili şablonlar ile hazırlanan "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" ve "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" nun incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz.

Saygılarımızla,  

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın

Kızılbük GYO'dan 134.5 milyon TL'lik devre mülk satışı!

Kızılbük GYO'dan 72.1 milyon TL'lik devremülk satışı!