Konut dokunulmazlığı cezası!

Konut dokunulmazlığı cezası! Konut dokunulmazlığı cezası!

Konut dokunulmazlığının ihlal edilmesi durumlarında, mağdur kimsenin şikayeti üzerine ihlali yapan kişiye ceza veriliyor. Konut dokunulmazlığı cezası ile ilgili hususlar Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenleniyor...Konut dokunulmazlığı cezası!

Konut dokunulmazlığı, T.C. Anayasası kapsamında düzenleniyor. Anayasa hükümlerine göre, yargıç kararı olmadan ulusal güvenlik ya da kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan durumlarda, yasaca yetkili kılınan katın buyruğu bulunmadan konuta girilememesi, arama yapılamaması ve buradaki eşyaya el konulamaması durumu, konut dokunulmazlığını ifade ediliyor.


Konut dokunulmazlığının ihlali durumlarında Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan hükümler uygulanıyor.


Kanuna göre bir kimsenin konutuna veya konutunun eklentilerine izni olmadan giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Konut dokunulmazlığı cezası ile ilgili Türk Ceza Kanunu hükümleri aşağıda sıralanıyor:


Konut Dokunulmazlığının İhlali

MADDE 116 - (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


(2) Evlilik birliğinde aile bireylerinden veya konutun birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir. (Değişik 2. fıkra: 5328 – 31.3.2005 / m.8) (2) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi halinde, mağdurun şikayeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.


(3) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (Değişik 3. fıkra: 5328 – 31.3.2005 / m.8) (3) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.


(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.Konut dokunulmazlığını ihlal suçu!
Konut dokunulmazlığı nedir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com