Konut dokunulmazlığını ihlal şikayete bağlı mı?

Konut dokunulmazlığını ihlal şikayete bağlı mı? Konut dokunulmazlığını ihlal şikayete bağlı mı?

Konut dokunulmazlığını ihlal şikayete bağlı mı? Konut dokunulmazlığını ihlal eden bir kimsenin ceza alması için nereye şikayet etmek gerekiyor? İşte konut dokunulmazlığı ile ilgili sorularınızın yanıtı...Konut dokunulmazlığını ihlal şikayete bağlı mı?

Konut dokunulmazlığı, belli hukuki şartların dışında, kişilere ait konutlara girilmemesi, arama yapılmaması ve eşyaya el konulmaması durumuna deniyor. Konut dokunulmazlığının ihlali durumlarında, Türk Ceza Kanunu kapsamındaki hükümler uygulanıyor.


Konut dokunulmazlığı hususu ile ilgili olarak en çok sorulan sorular arasında "Konut dokunulmazlığını ihlal şikayete bağlı mı?" sorusu yer alıyor. Bu sorunun da yanıtı yine Türk Ceza Kanunu kapsamında bulunuyor.


Konut Dokunulmazlığının İhlali

MADDE 116 - (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


(2) Evlilik birliğinde aile bireylerinden veya konutun birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir. (Değişik 2. fıkra: 5328 – 31.3.2005 / m.8) (2) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi halinde, mağdurun şikayeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.


(3) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (Değişik 3. fıkra: 5328 – 31.3.2005 / m.8) (3) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.


(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


Yukarıda yer alan kanun hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, konut dokunulmazlığının ihlaline uğrayan mağdurun şikayeti gerekli.Konut dokunulmazlığı nedir?
Konut dokunulmazlığını ihlal suçu!
Konut dokunulmazlığı cezası!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com