Konut edindirme yardımı bildirimi!

Konut edindirme yardımı bildirimi! Konut edindirme yardımı bildirimi!

KEY ödemeleri 3320 sayılı kanun gereğince yapılıyor. "Konut Edindirme Yardımı Bildirimi" doldurulup, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmesi gereliyor. İşte konut edindirme yardımı bildirimi..Konut edindirme yardımı bildirimi!

Konut edindirme yardımı olan KEY ödemeleri 3320 sayılı kanun gereğince memur ve işçiler ile bunların emeklilerine yapılıyor. Konut Edindirme Yardımlarından ancak bir defa yararlanılabiliyor. 


KEY yardımı alan bir kimse ikinci kez KEY yardımı alamıyor. KEY yardımından yararlanma şartlarını kaybedenlere, yardım yapılması durduruluyor. 


"Konut Edindirme Yardımı Bildirimi" doldurulup, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmesi gereliyor. Konut edindirme yardımı bildirimi örneği şu şekilde:


KONUT EDİNDİRME YARDIMI BİLDİRİMİ 


Ait olduğu ay ve yıl: SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 

.............    .............. MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İŞVEREN 

 

SOYADI  İşyeri Sicil Numarası 

ADI 

Ünvanı ve 

Adresi 

Tlf.No 

 

KONUT EDİNDİRME YARDIMI HESAPLAMA TABLOSU 

Dönemler Yardım Miktarı İşçi Sayısı Yardım Tutarı 

İlk Altı aylık dönem için 

2. Altı aylık dönem için 

3. Altı aylık dönem için 

4. Altı aylık dönem için 

Kalan süreler için 

TOPLAM


......... Yılı .......................................... Ayı Konut Edindirme Yardımları tutarı olan 

.......................................... Lira Türkiye Emlak Kredi Bankasındaki İşçiler ve Emeklileri Konut Edindirme 

Yardımı Hesabına ödenmiştir. 

 

 

İşveren (Veya Vekili) 

...../...../.... KEY ödemeleri süresi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com