Kira geliri stopaj oranı 2021!

Kira geliri stopaj oranı 2021!

31 Temmuz 2020 tarihinden sonra iş yeri kiralarında stopaj oranı yüzde 20’den yüzde 10’a düşürüldü. İşte kira geliri stopaj oranı 2021...


Kira geliri stopaj oranı 2021!

Gelir Vergisi Kanunu’na göre bir gerçek kişi sahip olduğu gayrimenkulleri başkasına kiralar ve bu kiralamadan gelir elde ederse, bu gelir, halk arasında “kira vergisi” olarak bilinen “gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ)” olarak değerlendiriliyor. Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın belli bir kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyor.  

Kira geliri stopaj oranı 2021!

Konut kira geliri istisna 2021

Konut kira geliri elde eden gerçek kişiler (istisnai birkaç durum göz ardı edilmiştir) elde ettikleri kira geliri 2020 yılı için 6 bin 600 TL’yi aşarsa kira gelirini 2021 Mart ayında beyan ediyor ve taksitlerini iki eşit taksitte ödüyor.

Bu tutarı aşmayan konut kira gelirlerinin beyan edilmesi şartı bulunuyor. Kira gelirinin bu tutarı aşması durumunda ise bu kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor. İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.

Buna göre gayrimenkulünü kiraya verenin;
- Bilgisine girmiş olması kaydıyla, bu kişi adına, bankaya, kamu müessesine, icra dairesine, notere veya portaya para yatırılması,
- Kira alacağının, kriacının talebi doğrultusunda başka bir kişiye devredilmesi veya kiracıya olan borçla takas edilmesi hallerinde, kira geliri alınıyor.

Kira geliri stopaj oranı 2021!

Kira geliri stopaj oranı 2021

Kira geliri stopaj oranı 2021 şu şekilde açıklandı:

31 Temmuz 2020 tarihinden sonra iş yeri kiralarında stopaj oranı yüzde 20’den yüzde 10’a düşürüldü. İlk yedi ay boyunca kiracı işyerleri mülk sahiplerine ödedikleri net kira bedeline ilaveten Maliye’ye yüzde 20 oranında stopaj ödemişlerdi. (31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete, 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2020 sonuna kadar bu oran yüzde 10 olarak açıklanıyor.

Kira geliri stopaj oranı 2021!

Kira geliri beyan sınırı 2021

İş yeri kira gelirinde beyan sınırı ise brüt-stopaj dahil 49 bin lira olarak açıklandı. Bu tutarın altında iş yeri kira gelirlerini beyan etmeleri gerekmiyor. Stopaja konu olmayan bir iş yeri kira geliri elde edilmişse (Basit usulde vergilendirilen esnafa yapılan kiralama gibi) bu kez 2 bin 600 liralık beyanname verme sınırı dikkate alınacak. 2 bin 600 liralık iş yeri kira geliri sınırını aşanlar beyanname veriyor.

Konut kira geliri istisnası 2021!

İş yeri kira geliri beyan sınırı 2021!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com