Çukurova Balkon

Konut kredisi alırken hayat sigortası zorunlu mu?

Konut kredisi alırken hayat sigortası zorunlu mu? Konut kredisi alırken hayat sigortası zorunlu mu?

Konut kredisi, mesken sahibi olmak isteyen kimselere uzun vadede ve düşük faizli olarak uygulanıyor. Kredi kullanan kimselere, birtakım sigortalar da yapılıyor. Peki, konut kredisi alırken hayat sigortası zorunlu mu?


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Konut kredisi alırken hayat sigortası zorunlu mu?

Konut kredisi, mesken sahibi olmak isteyen kimselere uzun vadede ve düşük faizli olarak uygulanıyor. Kredi başvurusu onaylanan kimselere, birtakım sigortalar da yapılıyor.


Bu sigortalar arasında hayat sigortası, konut sigortası ve DASK sigortası da bulunuyor. Peki, tüm bu sigortalar zorunlu mudur? Örneğin konut kredisi alırken hayat sigortası zorunlu mu?


Konut kredisinde kredi kullandırım aşamasında tapuda alım-satım işlemlerinin yapılabilmesi için zorunlu olan sigorta DASK olup; Bu sigorta dışındaki sigortalar isteğe bağlı oluyor.


Konut kredisi kullandırım aşamasında tüketiciden yaptırılması istenen diğer sigortalar, tamamen isteği bağlı, kanunen de yaptırılması zorunlu olmayan evin hırsızlık, sel baskını gibi sigorta poliçesinde belirtilen risklere karşı koruma altına alan bir sigorta tipidir. Bu sigortaların iptali de mümkün olabiliyor.


Hayat sigortası iptali için Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na bir dilekçe ile müracaat edilebiliyor. Hayat sigortası iptali dilekçe örneği aşağıda yer alıyor.


Hayat sigortası iptali dilekçesi:


T.C.

……………………………… KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’naŞikâyetçi                 : …………………………………………………………………..

Adresi                    : ………………………………………………………………………..


Şikâyet Edilen          : …………………………………………………………………..

Adresi                :…………………………………………………………………………

 …………………………………………………………


Ş. Parasal Değeri      : ………………………………….. TL.

Şikâyet Tarihi          : …/…/201…


Konusu                  : Bilgim, rızam ve onayım olmadan "Hayat Sigortası" yapılması, (Haksız Şart)


Açıklamalar             :

1.    …………………….. Bankasından ………………. Kredisi aldım.

2.    Bu krediye ilişkin sözleşme imzaladım. Ancak ilgili mevzuat gereğince sözleşmede yer alacak hükümlerin 24 saat öncesinde bilgilendirmenin yazılı ve sözlü olarak yapılması gerekirken banka bunu yapmamıştır.

3.    ……………….. Kredisi sözleşmesinde daha sonradan banka tarafından ilave edilen “Hayat Sigortası” bedelinin yer aldığını ve kesintilerinin yapıldığını tespit ettim.

4.    Aslında Hayat Sigortası, zorunlu değildir. Çünkü ilgili mevzuata göre tüketicinin bilgisi, rızası ve onayı alınmadan yapılan sigortaların hukuken hiçbir geçerliliği yoktur.

5.    Tüm bu izah edilenler bağlamında haksız ve hukuksuz olarak banka tarafından kesintisi yapılan hayat sigortası adı altındaki “………………………. TL” bedelin tarafıma iadesine karar verilmesini istiyorum.

Hukuki Sebepler       : 4077 Sayılı Kanun 6.md. ve diğer ilgili mevzuat.

Deliller                    : Kredi sözleşmesi, ödeme belgeleri, banka sistem kayıtları, bilirkişi incelemesi ve sair deliller.

Netice ve Talep       : İzah edilen nedenlerden ötürü;

1.    Şikâyetimin Kabulüne,

2.    Hayat Sigortası kesintisinin İptaline,

3.    ……………………… TL bedele, banka mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek değişken faizin ilave edilerek toplamının tarafıma iadesine,

Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.


Şikâyetçi

(Ad, Soyad ve İmza)Ekler : 

1- Kredi Sözleşmesi,

2-Ödeme belgeleri


Konut kredisi peşinat yardımı şartları!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com