Konutlara enerji kimlik belgesi verilir mi?

Konutlara enerji kimlik belgesi verilir mi?

Bazı istisnalar hariç tüm binalar için enerji kimlik belgesinin alınması zorunlu oluyor. Belgenin binanın tamamı için hazırlanması gerekiyor. Peki, konutlara enerji kimlik belgesi verilir mi?Konutlara enerji kimlik belgesi verilir mi?

Binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belge enerji kimlik belgesi oluyor.


Bazı istisnalar hariç tüm binalar için enerji kimlik belgesinin alınması zorunlu oluyor. Belgeden muaf olan yapılar şu şekilde:


Enerji kimlik belgesi alınmayacak binalar:

Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,

Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,

Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,

Seralar, Atölyeler,

Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,

Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.


Yukarıda da görüldüğü üzere bu belge, bina için düzenleniyor. Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Peki, konutlara enerji kimlik belgesi verilir mi?


İsteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı enerji kimlik belgesi düzenlenebiliyor.


Enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com